អានតួអត្ថបទ
ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​“​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​គ្រឿង​ស្រវឹង កំពុង​ពង្វក់​យុវជន​”​

សំឡេង ១១:៥៦
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង (រូបតំណាង)
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង (រូបតំណាង) @Internet

នៅ​ថ្ងៃទី១១ ខែ​មេសា ខាង​មុខ​នេះ ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់ នឹង​មាន​ការ​ជជែក​ពិភាក្សា​ពីការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​គ្រឿង​ស្រវឹង​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ សេពគ្រឿង​ស្រវឹង នាំ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​អនាគត​យុវជន។ នៅ​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​ការ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ពី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ផង​ដែរ​។ ការ​ផ្សាយ​គ្រឿងស្រវឹង​ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​រង្វាន់ ត្រូវ​អ្នក​ជំនាញ​មើល​ឃើញ​ថា បាន​កំពុង​ពង្វក់​យុវជន​ឲ្យ​ចង់​ផឹក​គ្រឿង​ស្រវឹង ដែល​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ជា​ច្រើន​ដល់​សង្គម។ 

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ