អានតួអត្ថបទ
ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​វត្តមាន​ជន​បរទេស​កាន់​​តែ​ច្រើ​ន​ធ្វើ​ការ​តាម​ការដ្ឋាន​សំណង់ ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​អ្វី​ខ្លះ​?​

សំឡេង ១៣:៣២
វិស័យសំណង់​នៅកម្ពុជា
វិស័យសំណង់​នៅកម្ពុជា @សហការី

មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​អះអាង​ថា​ច្បាប់​ការងារ​កម្ពុជា​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ការ​ដ្ឋាន​សំណង់​យក​ជនបរទេស​មក​ធ្វើ​ការ​លើស​ពី​១០ភាគរយ​នៃ​ចំនួន​កម្មករ​សរុប​នោះ​ទេ លើក​លែង​តែ​មិន​មាន​កម្លាំង​ពលកម្ម​ក្នុង​ស្រុក​គ្រប់​គ្រាន់​។ ប៉ុន្តែ​សហជីព​ក្នុង​វិស័យ​សំណង់​លើក​ឡើង​ថា ការ​យក​ជនបរទេស​ជំនួស​ឲ្យ​កម្លាំង​ពលកម្ម​ក្នុង​ស្រុក នាំ​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​កើត​ឡើង​។ តើ​អ្វី​ជា​ផល​ប៉ះ​ពាល់ នៅ​ពេល​មាន​វត្តមាន​ជន​បរទេស​កាន់​តែ​ច្រើន​ធ្វើ​ការ​តាម​ការដ្ឋាន​សំណង់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​? 

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ