អានតួអត្ថបទ
បទយកការណ៍

ម្ចាស់​ផ្ទះ​ជួល​ព្រួយ​បារម្ភ​ច្បាប់​ថ្មី​ខណៈ​កម្មករ​មិន​រំពឹង​ថា​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​

សំឡេង ០៩:០០
ផ្ទះជួលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ២០១៥៕
ផ្ទះជួលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ២០១៥៕ @RFI

ក្រោយ​ច្បាប់​ថ្មី​ស្ដីពី​ភតិ​សន្យា​ពិសេស​ឫ​ហៅ​ជា​សាមញ្ញ​ថា​ច្បាប់​ផ្ទះ​ជួល​ត្រូវ​បាន​សភា​អនុម័ត​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ជួល​កំពុង​ព្រួយ​បារម្ភ​ជា​មួយ​និង​បទ​បញ្ញត្តិ​ថ្មី​នេះ។ ​ព្រួយ​បារម្ភ​នៅ​ត្រង់​ថា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​អាច​នឹង​ប្រឈម​ជា​មួយ​បំណុល​ធនាគារ​ក្នុង​ការ​ខ្ចី​ប្រាក់​មក​សាង​សង​បន្ទប់​ជួល​ឫ​ផ្ទះ​ជួល។​ សម្រាប់​កម្មករ​វិញ​មិន​រំពឹង​ថា​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​នោះ​ទេ។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ