អានតួអត្ថបទ
បទយកការណ៍

​នៅ​ភ្នំពេញ​គេ​ចូល​ក្លឹប​សេព​ថ្នាំ​ញៀន ​ចំណែក​កុមារ​នៅ​ជន​បទ​ចូល​ព្រៃ ​ចូល​ចេតិយ​ប្រើ​ថ្នាំ​ញៀន​

សំឡេង ០៦:៥៦
ថ្នាំញៀន
ថ្នាំញៀន @សហការី

អង្គការ​ឈ្មោះ Good Neighbors ទើប​តែ​ចេញ​របាយ​ការណ៍​មួយ​និយាយ​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​គ្រឿង​ញៀន​របស់​កុមារ​កម្ពុជា​។ ជា​របាយ​ការណ៍​បន្ថែម​ក្តី​បារម្ភ​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ ដែល​ថា គ្រឿង​ញៀន បាន​ហូរ​ដល់​ទី​ជន​បទ ដល់​ភូមិ​ស្រុក​ទូទំាង​ប្រទេស​ទៅ​ហើយ​នោះ​។ នៅ​ភ្នំពេញ​យុវជន​ចូល​ក្លឹប​សេព​ថ្នាំ​ញៀន​។​ចំណែក​នៅ​ជនបទ​គេ​រក​ឃើញ​ថា កុមារ​បាន​ស្វែង​រក​កន្លែង​ស្ងាត់ ដូច​ជា​ក្នុង​ព្រៃ ក្នុង​ចេតិយ ផ្តុំ​គ្នា​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រឿង​ញៀន​។ 

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ