អានតួអត្ថបទ
ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក កត្តា អ៊ន៖គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ផ្ញើ​វាសនា​លើ​ថ្វី​មាត់​យុវជន​កម្ពុជាប្រកួត​លើបញ្ហា​សិទ្ធិ​មនុស្ស

សំឡេង ១១:១០
រូបភាពៈលោក កត្តា អ៊ន សមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
រូបភាពៈលោក កត្តា អ៊ន សមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា @kimhong

គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​នឹង​បញ្ចូន​និស្សិត​កម្ពុជា​ចំនួន​បី​នាក់​ទៅ​ចូល​រួម​ប្រកួត​ថ្វី​មួយស្ដីពី​បញ្ហា​សិទ្ធិ​មនុស្ស ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​អាស៊ាន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២​កញ្ញា​ខាង​មុខ នាទី​ក្រុង​កូឡា​ឡាំពួប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី។ នៅ​សប្ដាហ៍​ក្រោយ​ពួក​គេ​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​បន្ថែម​ទៀតជាមួយ​គ្រូ​ជំនាញ​ស្ដី​ពី​បញ្ហា​សិទ្ធិ​មនុស្ស។ លោក កត្តា អ៊ន សមាជិក​គណៈកម្មា​ធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា ជឿ​ជាក់​លើ​ថ្វី​មាត់​របស់​ពួក​គេ​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ថ្វី​មាត់​ជាមួយ​យុវជន​នៅក្នុង​បណ្ដាល​ប្រទេស​ផ្សេង​ទៀត៕

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ