អានតួអត្ថបទ
ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​ហ៊ុន ឡាក់៖ ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ នឹង​មាន​ការ​ថយ​ចុះ

សំឡេង ១០:០០
លោក​ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ អនុ​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា
លោក​ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ អនុ​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា @RFI

ក្នុង​នាទី​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក​ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ អនុ​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា។ ឆ្លើយ​តប​នឹង​សំណួរ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង លោក​ឧកញ៉ា បាន​ព្យាករណ៍​ថា ការ​នាំ​ចេញ​អង្គរ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ អាច​នឹង​មាន​ការ​ថយ​ចុះ​តិច​ជាង​ឆ្នាំ​មុន។ ថយ​ចុះ​ដោយ​សារ​តែ កម្ពុជា មិន​ទាន់​មាន​រោង​ឃ្លាំង​ស្តុក​ស្រូវ​គ្រប់​គ្រាន់ គួប​ផ្សំ​នឹង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ទីផ្សារ​នៃ​ប្រទេស​ក្បែរ​ខាង​ផង។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ