អានតួអត្ថបទ
ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

កង្វះ​អាហារ​រូបត្ថម្ភ​កុមារ​ នៅ​តែ​ជា​ក្តី​កង្វល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​សម្រាប់​សង្គម​កម្ពុជា

សំឡេង ០៨:១១

អង្គការ​ទស្សនៈ​ពិភពលោក​ បាន​រៀបចំ​យុទ្ធនាការ​រយៈ​ពេល​ជិត​១០​ថ្ងៃ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៤ ​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១១ ​ឧសភា​នេះ ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​ចំនួន​១០​ដើម្បី​អំពាវនាវ​ និង​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​ស្តី​ពី​បញ្ហា​កង្វះ​អាហារ​រូបត្ថម្ភ។ ​មន្ត្រី​ជំនាញ​បាន​លើក​ឡើង​៣២ភាគរយ​នៃ​កុមារ​កម្ពុជា​បាន​ជួប​នឹង​បញ្ហា​កង្វះ​អាហា​រូបត្ថម្ភ​ដែល​មាន​ន័យ​ថា​ ក្នុង​ចំណោម​កុមារ​៣​នាក់​ គឺ​មាន​កុមារ​ម្នាក់​ហើយ​ជួប​ប្រទះ​បញ្ហា​កង្វះ​អាហារ​រូបត្ថម្ភ។ ​ប៉ុន្តែ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​ ភាព​ក្រីក្រ ​គឺ​មិនមែន​ជា​ចំណុច​ចម្បង​នៃ​បញ្ហា​កង្វះ​អាហារ​រូបត្ថម្ភ​ទេ​ ប៉ុន្តែ​កង្វះ​ចំណេះ​ដឹង​ពី​អាហារ​ និង​ការ​ចូលរួម​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជា​ទូទៅ​ជា​ចំណុច​សំខាន់។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ