អានតួអត្ថបទ
បទយកការណ៍

មាន​គម្រោង​បង្កើត​ភូមិ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​ខេត្ត​រតនគិរី​បម្រើ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​និង​វប្បធម៌

សំឡេង ០៩:០២
​ផ្ទះ​ជន​​ជាតិ​​ដើម​ភាគ​តិច​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី
​ផ្ទះ​ជន​​ជាតិ​​ដើម​ភាគ​តិច​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី @សហការី

មាន​ការ​រអ៊ូ​រទំា ជា​ច្រើន​ពី​អ្នក​ទេសចរ ដែល​បាន​ទៅ​ដល់​ខេត្ត​រតនគិរី ឬ មណ្ឌលគិរី ហើយ​មិន​បាន​ឃើញ​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច។ មិន​បាន​ឃើញ​ផ្ទះ មិន​បាន​ឃើញ​ការ​រស់​នៅ​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច ដូច​សម័យ​មុន។ ជា​ការ​ពិត​នៅ​ពេល​នេះ មាន​ការ​វិវឌ្ឍន៍​ច្រើន​ក្នុង​សហគមន៍​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច។ តែ​មិន​យូរ​ទេ​គម្រោង​ថែរក្សា អភិរក្ស​វប្បធម៌​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​មួយ នឹង​កើត​មាន​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ គម្រោង​ភូមិ​វប្បធម៌ ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច នឹង​សង​ផ្ទះ​ជន​ជាតិ បង្ហាញ​ពី​ការ​រស់​នៅ​របស់​ពួក​គាត់​ពិតៗ ដល់​អ្នក​ទេសចរ។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ