អានតួអត្ថបទ

សរសេរ​មក​យើង

លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​មាន​មតិយោបល់​អ្វីមួយ?
លោក​អ្នក​ចង់​បាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​កម្មវិធីផ្សាយ ឬ​​សេវាកម្ម​ផ្សេងទៀត​របស់​យើង?

សូមជ្រើសរើស​ប្រធានបទ​ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​ទាក់ទងយើង

លោកអ្នក​មាន​សំណួរ​ទាក់ទង​នឹង​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទដៃ ឬតាប៊្លែត

លោកអ្នក​​ចង់​ផ្តល់​យោបល់ ឬ​ប្រាប់​អំពី​បញ្ហា​ដែល​លោកអ្នក​សង្កេតឃើញ​នៅលើ​វិបសៃត៍

Version

លោកអ្នក​​ចង់​ផ្តល់​យោបល់ ឬ​ប្រាប់​អំពី​បញ្ហា​ដែល​លោកអ្នក​សង្កេតឃើញ​នៅលើ​រលកធាតុអាកាស

លោកអ្នក​ចង់ដឹង​ពី​របៀប​ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​របស់ RFI ខេមរភាសា ឬ​សង្កេតឃើញ​មាន​បញ្ហា​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ផ្សាយ​តាមរលកធាតុអាកាស

លោក​អ្នក​បាន​ឃើញ​ដោយ​ផ្ទាល់ភ្នែក​នូវ​ហេតុការណ៍​ណាមួយ​ ហើយ​ចង់​ប្រាប់ RFI អំពី​ហេតុការណ៍​នោះ

លោក​អ្នក​ចង់​អាន ឬ​ស្តាប់ឡើងវិញ​នូវ​កម្មវិធី​ណាមួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្សាយ​តាមរលក​ធាតុអាកាស RFI

  • ស្វែងរក​រាល់​កម្មវិធីផ្សាយ​របស់ RFI ខេមរភាសា
  • លោកអ្នក​រកមិនឃើញ​បទភ្លេង​ឬ​ចម្រៀង​​ដែល​លោក​អ្នក​ចង់ស្តាប់?
    សូម​ផ្ញើ​សារ​មក​កាន់យើង

លោក​អ្នក​ចង់​រក​បទភ្លេង ឬ​ចម្រៀង​ដែល​បាន​ចាក់ផ្សាយ​នៅលើ​រលកធាតុអាកាស RFI

  • សូមចូល​ទៅកាន់​វិបសៃត៍ RFI បទភ្លេង
  • លោកអ្នក​រកមិនឃើញ​បទភ្លេង​ឬ​ចម្រៀង​​ដែល​លោក​អ្នក​ចង់ស្តាប់?
    សូម​ផ្ញើ​សារ​មក​កាន់យើង

លោក​អ្នក​ចង់​ឈប់​ទទួល​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ប្រចាំថ្ងៃ

លោក​អ្នក​ចង់​ទាក់ទង​អ្នក​សារព័ត៌មាន​របស់ RFI

ដោយ​គោរព​ទៅតាម​សិទ្ធិ​ឯកជន យើង​មិន​អាច​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ដូចជា អាសយដ្ឋាន, លេខ​ទូរស័ព្ទ ឬ​អ៊ីមែល របស់​បុគ្គលិក​ RFI បានទេ។ ក៏ប៉ុន្តែ លោក​អ្នក​អាច​សរសេរ​សារ​ទៅកាន់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​របស់ RFI តាមរយៈ​ទម្រង់​បែបបទ​ខាងក្រោម​នេះ។

លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើការ​ឲ្យ RFI

លោក​អ្នក​ចង់​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​លើ​រលកធាតុកាស, វិបសៃត័ ឬ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទដៃ​របស់ RFI

ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​ចង់ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម RFI សូម​ទាក់ទង​ផ្នែក​សេវាកម្ម​របស់​យើង ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត

លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ជា​ដៃគូ​របស់ RFI

លោក​អ្នក​ចង់​បាន​កាដូ

លោក​អ្នក​ចង់​​ផ្ញើ​សំបុត្រ ទូរស័ព្ទ ឬ​ទៅ​ទីស្នាក់ការ​របស់ RFI

អាសយដ្ឋាន​របស់ RFI៖

80, rue Camille Desmoulins
92130 Issy-les-Moulineaux
France

ទូរស័ព្ទ៖ + 33 1 84 22 84 84

លោកអ្នកចង់ទាមទារអនុវត្តសិទ្ធិទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក

លោក​អ្នក​មាន​សំណួរ ឬ​យោបល់​អ្វីផ្សេងទៀត

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ