អានតួអត្ថបទ
ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

ចលនា​កុម្មុយនីស្ត​ខ្មែរ​វៀតមិញ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ឆ្នាំ​១៩៥៣-១៩៥៤

សំឡេង ១១:០៩
ចលនា​កុម្មុយនីស្ត​ខ្មែរ​វៀតមិញ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ឆ្នាំ១៩៥៣-១៩៥៤
ចលនា​កុម្មុយនីស្ត​ខ្មែរ​វៀតមិញ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ឆ្នាំ១៩៥៣-១៩៥៤ @សហការី

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ក្នុង​នាទី​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់​ សូម​បន្ត​​លើក​ឡើង​ពី​បដិវត្តន៍​និង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ត​ទៅ​ទៀត។ កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ បាន​ពន្យល់​ថា កាល​ពួក​គេ​កំពុង​រៀន​នៅ​ស្រុក​បារាំងក្នុង​ទសវត្សរ៍​១៩៥០ ពួក​អនាគត​មេ​ក្រហម​មិន​ទាន់​មាន​គំនិត​និង​យុទ្ធសាស្រ្ត​ច្បាស់​លាស់​ទេ ដើម្បី​កែ​ទម្រង់​សង្គម​ឬ​បង្កើត​សង្គម​ថ្មី​មួយ​ស្រប​ទៅ​តាម​ការ​ចង់​បាន​របស់​ពួក​គេ។ នៅ​ថ្ងៃ​នេះវិញ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​ចាប់​អារម្មណ៍​ទៅ​លើ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​ក្នុង​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​១៩៥១-១៩៥៤ និង​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ចលនា​កុម្មុយនីស្ត​ខ្មែរ​វៀតមិញ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​របត់​មួយ​ប្រកប​ដោយ​គ្រោះ​ថ្នាក់។ កាល​នោះ សាឡុត ស ដែល​បាន​វិល​ពី​បារាំង​មក​ដល់​ស្រុក​ខ្មែរ​វិញ ជា​សាក្សី​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​ទាំង​នេះ និង​ថែម​ទាំង​បាន​ចូល​រួម​ដោយ​ប្រយោល​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ទាំង​នេះ​ទៀត​ផង។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ