អានតួអត្ថបទ
នាទី​យល់ដឹង​អំពី​ច្បាប់ និង​ជំនួញ

សិទ្ធិ​មាន​មេធាវី​ក្នុង​សំណុំរឿង​ព្រហ្មទណ្ឌ៖ ច្បាប់ និង​ការអនុវត្ត​ជាក់ស្តែង

សំឡេង ០៧:១៣
កញ្ញា ម៉ាង ម៉ូនីកា មន្រ្តីសង្កេតការណ៍​សវនាការ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា
កញ្ញា ម៉ាង ម៉ូនីកា មន្រ្តីសង្កេតការណ៍​សវនាការ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា ©RFI

នៅ​ក្នុង​នាទី​យល់ដឹង​ពី​ច្បាប់ នៅថ្ងៃនេះ សេង ឌីណា សូមលើក​ឡើង​អំពី​សិទ្ធិមានមេធាវី ក្នុង​សំណុំរឿង​ព្រហ្មទណ្ឌ ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា។ តើ​នៅ​ក្នុង​ច្បាប់​កម្ពុជា មានចែង​ដូចម្តេចខ្លះ អំពី​សិទ្ធិមាន​មេធាវី? តើ​នៅ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ជាក់ស្តែង ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា សិទ្ធិ​មានមេធាវី ត្រូវ​បាន​គេ​អនុវត្ត​ស្រប​ទៅតាម​ការកំណត់​របស់​ច្បាប់​ដែរ​ឬទេ? ដើម្បី​ឆ្លើយ​នឹង​សំណួរ​ទាំងនេះ សេង ឌីណា បាន​ជួប​សម្ភាស​ជាមួយ កញ្ញា ម៉ាង ម៉ូនីកា មន្រ្តី​​​សង្កេតការណ៍​សវនាការ នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ