អានតួអត្ថបទ

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន

ដើម្បី​ទទួល​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន សូម​ចុះឈ្មោះ និង​ជ្រើសរើស​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​ទទួល៖
 
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ + ការជូនដណឹងពីព័ត៌មានថ្មីៗរបស់ RFI ខេមរភាសា
 
សូមបំពេញ​បែបបទ​ខាងក្រោម
*ចន្លោះ​ដែល​ត្រូវ​តែ​បំពេញ
   
អ៊ីមែល*
នាមត្រកូល*
នាមខ្លួន*
ទីក្រុង*
ប្រទេស*
ខ្ញុំ​ចង់​ទទួល​អ៊ីមែល​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់ RFI
ខ្ញុំ​ចង់​ទទួល​អ៊ីមែល​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពី​ដៃគូ​របស់ RFI
រាល់ព័ត៌មាន​ដែល​លោក​អ្នក​បំពេញ​នៅ​ក្នុង​បែបបទ​នេះ​នឹង​ត្រូវ​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់ ដើម្បី​រៀបចំ​ផ្ញើ​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ទៅតាម​ការ​ស្នើសុំ​របស់​លោកអ្នក។ មានតែ​បុគ្គលិកទទួល​បន្ទុក​ផ្នែក​អ៊ីនធ័រនែត​របស់​ France Médias Monde (ក្រុមហ៊ុនមេ​របស់ RFI) ប៉ុណ្ណោះ ដែល​អាច​ចូល​មើល​ព័ត៌មាន​អស់ទាំងនេះ​បាន។ ស្របតាមច្បាប់​បារាំង (Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004) លោក​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​សុំ​ចូល​មើល ឬ​ទាមទារ​ឲ្យ​កែប្រែ​ព័ត៌មាន​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លោក​អ្នក​ផ្ទាល់ ដោយ​ទាក់ទង​ទៅ France Médias Monde តាមរយៈការបំពេញបែបបទ​នៅលើ​វិបសៃត៍ សរសេរមកកាន់យើង

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ