Vào nội dung chính

Các nhân viên y tế đang chăm sóc một bệnh nhân bị nhiễm virus corona., tại phòng hồi sức tích cực, bệnh viện Raffaele, Milan, Ý, ngày 27/03/2020
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.