Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc : vi phạm nhân quyền vẫn nghiêm trọng ở Miến Điện

Cảnh sát giúp một tù nhân được ân xá , ra khỏi nhà tù Insein, ngày 12/10/2012
Cảnh sát giúp một tù nhân được ân xá , ra khỏi nhà tù Insein, ngày 12/10/2012 Reuters

Trong một bản báo cáo đệ trình lên Đại Hội Đồng  ngày 19/10/11, Tomas Ojea Quintana, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về nhân quyền nhấn mạnh : những hành động vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền vẫn tồn tại ở Miến Điện, cho dù Nappyidaw vừa ân xá cho trên 6300 tù nhân.

Quảng cáo

Tuy nhiên ông Quintana nhìn nhận là trong những tháng gần đây Miến Điện đã có một số tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền và ông hy vọng là từ nay đến cuối năm 2011, tất cả các tù nhân chính trị sẽ được tự do. Theo đặc sứ Liên Hiệp Quốc về nhân quyền thì : « đây là một bước tiến quyết định và cần thiết trên con đường hòa giải dân tộc và điều đó sẽ đem lại lợi ích to lớn trên con đường dân chủ hóa » của Miến Điện.

Ngoài ra ông Quintana cũng đã kêu gọi chính quyền Nayypyidaw « bãi bỏ các biện pháp giới hạn hoạt động của các tổ chức chính trị, tôn trọng tự do ngôn luận, bảo đảm quyền được tập hợp » . Đối với các sắc tộc thiểu số, đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc quan ngại trước tình hình « căng thẳng tại các khu vực biên giới » và lên án một số các hành vi chà đạp quyền con người nhắm vào các sắc tộc này.

AFP nhắc lại vào tuần trước, Miến Điện đã ân xá cho hơn 6 300 tù nhân trong đó có nghệ sĩ Zarganar, người từng mạnh mẽ chỉ trích chế độ. Tuy nhiên hầu hết trong số 2 000 tù nhân chính trị và các gương mặt đối lập thuộc phong trào dân chủ « Thế hệ 88 » đã không được trả tự do trong đợt ân xá vừa qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.