Vào nội dung chính
LÀO - ASEAN

Biển Đông: Thượng đỉnh ASEAN sẽ tránh nêu phán quyết của Tòa Trọng Tài

Cờ các nước ASEAN tại phi trường quốc tế Wattay ở Vientiane, 05/09/2016.
Cờ các nước ASEAN tại phi trường quốc tế Wattay ở Vientiane, 05/09/2016. NOEL CELIS / AFP

Một nguồn tin ASEAN, ngày hôm qua, 04/09/2016, cho Kyodo biết là thông cáo của chủ tịch ASEAN sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong tuần này, sẽ không đề cập đến các phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye, liên quan đến hồ sơ Biển Đông.

Quảng cáo

Hôm nay, tại Vientiane, thủ đô Lào, ASEAN bắt đầu một tuần lễ hoạt động ngoại giao, với đỉnh điểm là thượng đỉnh lần thứ 28 và 29 của khối này, thượng đỉnh Đông Á và các cuộc họp ASEAN với các đối tác. Cũng nhân dịp này, ASEAN và Trung Quốc sẽ kỷ niệm 25 năm đối thoại song phương.

Theo dự thảo tuyên bố do Lào, hiện là chủ tịch luân phiên ASEAN soạn ra và Kyodo có được, thì lãnh đạo 10 ASEAN sẽ không đề cập đến các phán quyết ngày 12/07 của Tòa Trọng Tài Thường Trực, trong hồ sơ Biển Đông, bất lợi cho Trung Quốc. Cũng giống như các văn kiện trước đây, ASEAN chỉ dừng lại ở mức nhắc lại các quan ngại về những diễn tiến gần đây tại Biển Đông mà không nêu đích danh Trung Quốc.

Cụ thể, trong dự thảo tuyên bố, ASEAN « bày tỏ hết sức quan ngại về những diễn tiến gần đây và ghi nhận những quan ngại của một số lãnh đạo các nước về các hành động cải tạo và leo thang các hoạt động tại khu vực ».

Dự thảo văn kiện này cũng sẽ nhắc lại tầm quan trọng của việc thực thi Tuyên bố chung về ứng xử tại Biển Đông, và kêu gọi sớm ký kết bộ quy tắc ứng xử COC, không tiến hành quân sự hóa ở Biển Đông…

Hội nghị các ngoại trưởng ASEAN hồi tháng Bẩy cũng đã tránh đề cập đến phán quyết của Tòa Trọng Tài, do có sự phản đối của một số nước thân Trung Quốc như Cam Bốt.

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.