Vào nội dung chính
QUỐC TẾ - ANH QUỐC

Bầu cử lập pháp trước thời hạn: Ngày quyết định đối với TT Anh Boris Johnson

Các phòng phiếu mở cửa sáng ngày 12/12/2019 đón chờ 46 triệu cử tri Anh.
Các phòng phiếu mở cửa sáng ngày 12/12/2019 đón chờ 46 triệu cử tri Anh. ADRIAN DENNIS / AFP

Hôm nay 12/12/2019 là ngày diễn ra bầu cử Quốc Hội trước thời hạn tại Anh Quốc, theo yêu cầu của thủ tướng Boris Johnson. 46 triệu cử tri được kêu gọi đi bầu cử.

Quảng cáo

Theo thăm dò ý kiến, đảng bảo thủ của thủ tướng Boris Johnson đang dẫn đầu về ý định bỏ phiếu, nhưng khoảng cách với Công đảng ngày càng bị rút ngắn. Thủ tướng Anh hy vọng có được đa số tuyệt đối ở Nghị Viện để có thể tiến hành Brexit muộn nhất là vào ngày 31/01/2020.

Còn tại Scotland, nhiều người tạm thời gạt sang một bên vấn đề ủng hộ hay phản đối việc Scotland đòi độc lập với Anh Quốc để tập trung vào vấn đề Brexit.

Từ Edimbourg, thông tín viên RFI Anastasia Becchio gửi về bài phóng sự:

“Đừng quên đi bỏ phiếu. Hãy bầu cử theo sách lược”. Trên một tuyến giao thông huyết mạch ở Edimbourg, những người tranh đấu để Anh Quốc ở lại Liên Hiệp Châu Âu vẫy cờ Liên Âu và hô hào người qua đường. Ông Stuart đang phân phát các tờ rơi. Ông nói: Tôi cố gắng để thuyết phục mọi người bầu cho những nhân vật muốn nước Anh ở lại Liên Âu.

Trên các tờ rơi, có tên của những ứng viên chống Brexit mà những người ủng hộ nước Anh ở lại Liên Âu muốn họ thắng cử nhất tại khu vực bỏ phiếu của mình. Tại đây, việc bầu chọn theo sách lược khá phức tạp do vấn đề độc lập của Scotland, theo như ông Sam Page thừa nhận. Sam Page là thành viên của phong trào “Edimbourg bảo vệ Liên Âu”. Bà phát biểu : Ở Scotland, có những người chống và có những người ủng hộ Scotland tách rời khỏi Anh Quốc, nhưng chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người gạt sang một bên bất đồng đó và chỉ tập trung vào việc bầu cho những ai chống Brexit. Chẳng hạn, nếu có một ứng viên thuộc Công đảng hay đảng Dân Chủ Tự Do ủng hộ Scotland thuộc về Anh Quốc ra tranh cử và đối đầu với một nhân vật của đảng bảo thủ, thì chúng tôi kêu gọi mọi người bầu cho người đó, cho dù họ ủng hộ việc Scotland độc lập với Anh Quốc, bởi vì điều chúng tôi muốn trước tiên là được ở lại Liên Hiệp Châu Âu.

Tại Edimbourg, đa phần các ứng viên thân Liên Âu được ủng hộ nhiều, nhất là các thành viên của SND, đảng Dân Tộc Scotland, đảng mà cô Patricia Strong chưa từng nghĩ sẽ có ngày bỏ phiếu ủng hộ. Cô giải thích: Lý do duy nhất là để chống lại Brexit. Tôi không ủng hộ Scotland độc lập khỏi nước Anh, nhưng tôi phản đối Brexit.

Cho dù kết quả bỏ phiếu là gì đi chăng nữa, thì các thành viên của phong trào Edimbourg ủng hộ Liên Hiệp Châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục đấu tranh.”

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.