Vào nội dung chính
Ý - VIRUS CORONA

Virus corona : Ý trên tuyến đầu đối phó với dịch

Ngày 24/02/2020, cả nước Ý sững sờ rồi lo sợ khi biết tin dịch virus corona mới đã gõ cửa nước này. Đây là quốc gia đầu tiên trở thành ổ dịch Covid-19 tại châu Âu.

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.