Vào nội dung chính

RFI bằng 16 thứ tiếng

RFI phát thanh bằng tiếng Việt và 15 tiếng khác : Pháp, Hoa (Chữ Hán giản thể và Chữ Hán phồn thể), Khmer, Ba Tư – Iran, Anh, Nga, Rumani, Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha Brazil, Tây Ban Nha, Hausa, Mandenkan, Kiswahili.

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.