دسترسی به محتوای اصلی

«نظام ایران توان مدیریت بحران در شهرهای کوچک را ندارد»

احمد میدری مشاور اقتصادی وزیر کار ایران
احمد میدری مشاور اقتصادی وزیر کار ایران ایلنا
متن توسط : ناصر اعتمادی
۳ دقیقه

احمد میدری، مشاور اقتصادی وزیر کار جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه ای با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، اعتراض های دی ماه گذشته در این کشور را به زلزله ای سیاسی تشبیه کرده و افزوده است که توان نظام سیاسی ایران در مدیریت بحران شهرهای کوچک ضعیف است. او گفته است که این زلزلۀ سیاسی یا به تحکیم ساختار سیاسی قدرت در ایران منجر می شود یا رهبران ایران به هوش نمی آیند و منتظر می مانند تا دیگر زلزله ای روی ندهد.

تبلیغ بازرگانی

احمد میدری با اشاره به برخی مطالعات صورت گرفته دربارۀ ناآرامی های اخیر در ٧٧ شهر کشور گفته است : وقتی به شهرهایی نگاه می کنیم که در آنها اعتراض ها به مرگ برخی معترضان منجر شد، متوجه می شویم که در این شهرها میزان مشارکت در انتخابات به طور معناداری کمتر از شهرهای مشابه بوده است. میدری از این شاخص به عنوان "نارضایتی انباشته" یاد کرده و افزوده است : عدم مشارکت مردم در انتخابات به معنای نارضایتی آنها از کل نظام است. وی در ادامه افزوده است که در شهرهای معترض دو شاخص یا به گفتۀ او دو تفاوت آماری دیگر وجود داشته است : یکی درصد بیکاری جوانان و دیگری میزان خشکسالی در آنها است که هر دو از متوسط کشور بیشتر بوده است.

مشاور اقتصادی وزیر کار تصریح کرده است که برای نمونه ۵۹ درصد دستگیرشدگان در اعتراض های دی ماه در اسلامشهر بیکار بوده اند و بر اساس داده های وزارت کشور ۵۹ درصد دستگیرشدگان دارای دیپلم و کمتر از آن بوده اند و اکثریت آنان کمتر از ٣٠ سال داشته اند.

احمد میدری شکست برجام را در ناامیدی مردم و سوق دادن آنان به سمت اعتراض و شورش های شهری بی اثر ندانسته است. او گفته است : مردم انتظار داشتند که پس از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تغییری در زندگی آنان رخ دهد و با تثبیت روحانی اتفاقاتی در زندگی آنان به وجود بیاید. اما، سیاست های رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، به مردم ایران فهماند که قرار نیست برجام اجرا شود و تغییری در زندگی آنان رخ دهد.

با استناد به برخی نظرسنجی ها افزوده است که از نظر مردم ایران بهبود رابطه با کشورهای خارجی از عوامل مهم بهبود در زندگی آنها است و وقتی سیاست های بودجه ای روحانی به ناامیدی آنان از برجام اضافه شد، مردم احساس کردند که قرار نیست زندگی آنان بهبود بیابد. مشاور اقتصادی وزیر کار تصریح کرده است که مردم ایران معتقدند که دولت حسن روحانی فاقد هر گونه راهبرد برای حل مشکلات آنان است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.