دسترسی به محتوای اصلی
ایران

آب رودخانه هیرمند وارد دریاچه هامون شد

متن توسط : شهلا رستمی
۲ دقیقه

با جاری شدن سیلاب و آب در رودخانه هیرمند و در نهایت، ورود آن به دریاچه هامون پس از سال ها خشکسالی، موجی از خوشحالی در منطقه سیستان و در بین مردم روستایی حاشیه هامون به وجود آمد.

تبلیغ بازرگانی

بارندگی های اخیر و جاری شدن سیلاب ها در کشور افغانستان موجب شد تا بخشی اندکی از حق آبه ایران که در پشت موانع و سدهای بتنی انباشته شده بود در مسیر هیرمند سرازیر شود.
به نوشته خبرگزاری مهر، دریاچه هامون و وسعت نیزار های آن که روزگاری بیش از 120 هزار راس گاو سیستانی را در خود جای داده بود و نقش اساسی در تغذیه این دام ها داشت، با خشکسالی و زرد شدن نیزارها، حیات را از دامداران گرفت و سفره نعمت و برکت را ازخانواده های روستایی برچید.
بیش از پنج هزارخانواده و زنان هنرمند سیستانی، که روزگاری با گره زدن نخ و حصیر، آثار دستی خود را برای زینت منازل شهری و تامین تکه ای نان به نمایش می گذاشتند، با خشکیدگی هامون، صنعتشان به نابودی کشانده شد.

تالاب هامون با وسعت 560 هزار هکتار و ظرفیت آبی 10 میلیارد متر مکعب در طی سالیان گذشته با کم شدن حجم ورودی آب هیرمند و نامهربانی طبیعت و همسایگان شرقی، مردمان سیستان را در تنگنا گذاشت.

در یاچه هامون که سالیانه بیش از 12 هزار تن ماهی را به بیش از سه هزار خانواده صیاد و ساکنان اطرافش هدیه می کرد، با ترک خوردن خاکش همه را خانه نشین کرد و مرگ ماهیانش موجب بیکاری بیش از 15 هزار صیاد شد.
از همین رو، سالیانه بیش از یک میلیون پرنده که بر پهنه این دریاچه آشیانه می ساختند به دنبال خشکسالی از این مکان گریختند.

روستاهایی که روزی به دلیل انباشت خرمن های گندم و جو به سختی از کوچه های آن می شد عبور کرد، در حال حاضر جای خود را به تلی خاک و ماسه داده است و مسئولان را در برابر این بحران ناتوان کرده است

حال با جاری شدن سیلاب و ناتوانی همسایگان در مهار آن امید به سیستان بازگشته و مردم انتظار دارند محیط زیستشان بار دیگر جان گیرد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.