ایران

آب زاینده‌رود به تالاب گاوخونی می‌رسد

FARS

معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، از ورود آب زاینده رود به شهر اصفهان تا امشب خبر داد

تبلیغ بازرگانی

او گفت:" آب تا فردا به تالاب گاوخونی هم خواهد رسید و احیای رودخانه و تالاب ارزش فوق العاده ای برای شرایط زیست محیطی و جاذبه های گردشگری دارد."

معصومه ابتکار همچنین در پیوند با بنزین‌های آلوده به پیگیری های مجلس اشاره کرد و گفت:‌ در کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله بهداشت،‌ انرژی و اصل نود از چندین ماه گذشته حضور داشته ایم و اطلاعات جامع و کافی را در مورد بنزین های آلوده ارائه کرده ایم.

رئیس سازمان محیط زیست افزود: بنزین پتروشیمی کلا از چرخه تولید خارج شده است و این اقدام باعث شده شهروندان در کشور هوای بهتری را تنفس کنند و شاخص های موجود نیز این مطلب را تائید می‌کند.

وی گفت: سازمان محیط زیست پیگیر این مسئله خواهد بود، گامهای خوبی هم برای بهبود وضعیت هوا برداشته شده اما تاشرایط مطلوب را طولانی در پیش داریم...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید