آمریکا

آخرین سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مورد "وضعیت کشور"

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا REUTERS/Evan Vucci/Pool

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه سخنرانی سالانه خود را درباره "وضعیت کشور" در مقابل اعضای کنگره ایراد کرد. این آخرین گزارش اوباما در دوران ریاست جمهوری اوباما خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پایان سال دو هزار و شانزده انجام خواهد شد.

تبلیغ بازرگانی

خبرگزاری فرانسه درگزارشی از حال وهوای سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا می نویسد وی با لحنی خوشبینانه سخنرانی خود را آغازکرد و ابراز اطمینان نمود که آمریکا توان آنرا دارد که برمشکلات وچالش های پیش روی کشور، چه درداخل و چه درصحنه بین المللی فائق آید.

باراک اوباما درباره خوشبینی خود نسبت به توانایی های آمریکا گفت: من تنها نمی خواهم درباره یک سال آینده باقی مانده ازاین دوره صحبت کنم، بلکه مایلم درباره پنج یا ده سال اینده آمریکا صحبت کنم.
رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به ازسرگیری رشد اقتصادی درآمریکا گفت: اکنون ایالات متحده قوی ترین و با ثباترین اقتصاد جهان را داراست، و افزود: هرکس که فکر می کند دوران زوال اقتصاد آمریکا آغازشده است درعالم تخیل به سر می برد.

رئیس جمهوری آمریکا سخنان خود را دردو بخش خلاصه کرد. بخش امورداخلی آمریکا و بخش بین المللی و سیاست های کاخ سفید دررابطه با رویدادهای مهم بین المللی.

باراک اوباما درپرداختن به رویداهای بین المللی ازسیاست کاخ سفید دررابطه با توافق های اتمی با ایران دفاع کرد وگفت: با تشکیل یک ائتلاف بین المللی توانستیم از دست یابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری نمائیم.
اوباما دراین رابطه گفت: هم کنون که من با شما سخن می گویم عقب نشینی ایران دربرنامه هسته ای ادامه دارد، این کشورذخایراورانیوم خود را به خارج فرستاده و جهان از بروز یک جنگ بزرگ پیش گیری کرده است.

درزمینه سیاست بین المللی آمریکا درسال های اخیر، باراک اوباما به مقابله با داعش و ایجاد روابط به کوبا اشاره کرد.
رئیس جمهوری آینده با الویت های کنونی خود تا پایان دوران ریاست جمهوری اشاره کرد وگفت الویت دولت او درحال حاضرمبارزه با شبکه های تروریستی است. وی گفت: القاعده و داعش تهدیدهای مستقیم علیه امنیت آمریکا محسوب می شوند، زیرا این شمار انگشت شمار برای جان انسان های ارزشی قائل نیستند، و به همین دلیل می توانند زیان های فراوانی به بارآورند.

اوباما گفت آنها (القاعده وداعش) می خواهند خود را نماینده یکی از قدیمی ترین مذاهب جهان معرفی کنند، اما ما باید انها را همانگونه که هستند بنامیم. ازنظرما انها آدمکش های متعصبی هستند که باید با آنها مقابله کرد وآنها را ازبین برد.
اوباما با مقابله ائتلاف بین المللی علیه داعش اشاره کرده وگفته است: طی یک سال گذشته ده هزارحمله هوایی علیه مواضع داعش صورت گرفته وبسیاری از میدان های نفتی، اردوگاه های آموزشی و ذخایر تسلیحاتی انها منهدم شده است.

رئیس جمهوری آمریکا درمورد روابط با کوبا گفت: که دوران جنگ سرد به پایان رسیده است.
وی گفت ما روابط خود را با کوبا برقرارکردیم واین امردرها را به روی تجارت و سفر برای مردم کوبا و مالاً بهبود زندگی آنان گشود.
وی افزود: پنجاه سال تحریم و منزوی کردن کوبا باعث بسط دموکراسی دراین کشورنشده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید