افغانستان

آدم ربایان کابل از حمایت مقام های دولتی برخوردارند

ژنرال ظاهر فرماندۀ نیروهای امنیتی کابل امروز فاش کرد که جرایم کابل به صورت سازمان یافته و با پشتیبانی مقامات دولتی صورت می پذیرد و به همین دلیل پلیس ناتوان از برخورد لازم با آدم ربایان و سارقان است.

ژنرال ظاهر، فرماندۀ نیروهای امنیتی کابل
ژنرال ظاهر، فرماندۀ نیروهای امنیتی کابل
تبلیغ بازرگانی

ژنرال ظاهر تأکید کرد که حمایت مقام های دولتی مانع دستگیری این افراد می شوند. پلیس کابل می گوید که به دلیل پشتیبانی مقام های دولتی از مجرمان و زورگیران پلیس ناتوان از دستگیری آنان است و این خود مانع بزرگ اجرای قانون و تأمین امنیت شهروندان است. ژنرال ظاهر سپس با استناد به همدستی مقام های دولتی با مجرمان و سارقان تأکید کرده است که پلیس قادر نیست قانون را در قبال این افراد اجرا کند.

فرماندۀ نیروهای امنیتی کابل در جای دیگری از سخنانش افزوده است که حبیب استالف سردستۀ آدم ربایان کابل که به همراه پنج مجرم دیگر در پلچرخی اعدام شد در اعترافات خود گفته بود که بسیاری از افراد نظام با او همکاری می کردند.

ژنرال ظاهر در سخنان امروزش همچنین گفت که دسته های اراذل و اوباش نیز مشکلات بسیاری برای خانم ها و دختران در فضای عمومی و به ویژه در اطراف مدارس به وجود می آورند و پلیس روزانه به طور متوسط سیصد تن از این افراد را دستگیر می کند، ولی اندکی بعد ناگزیر است آنان را آزاد سازد. ژنرال ظاهر همچنین تأکید کرد که اراذل و اوباش بی نظمی های بسیاری در شهر به وجود آورده اند که عملاً از کنترل پلیس خارج شده اند. وی یکی از دلایل ناکارآمدی پلیس در برخورد با سارقان و مجرمان را تشکیل سریع نیروهای امنیتی در دورۀ حامد کرزی ذکر کرد و گفت که دست کم "شش هزار فرد بیسواد و غیرمسلکی" وارد تشکیلات پلیس شده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید