بررسی روزنامه های امروز فرانسه

افشاگری های جوانترین همسر بن لادن مقامات امنیتی پاکستان را زیر سوأل می برد

@fotolia

روزنامۀ فیگارو در مقاله ای به بررسی گزارش سرویس های امنیتی پاکستان که محتویات اظهارات جوان ترین همسر بن لادن را، در ارتباط با مسیر زندگی و نحوۀ پنهان شدن رهبر اسبق القاعده در ده سال آخر عمرش را منتشر کرده اند پرداخته است.

تبلیغ بازرگانی

بدین ترتیب معلوم شده که در حالیکه نظامیان آمریکایی و نیروها ی امنیتی و اطلاعاتی در مناطق کوستانی و قبائلی مرزی میان افغانستان و پاکستان در جستجوی بن لادن بودند ، رهبر اسبق القاعده در مناطق مسکونی شهر های پاکستان سکنی گزیده بود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید