نگاهی به روزنامه های امروز چاپ فرانسه

نشست ناتو در شیکاگو: پذیرش تلویحی شکست غرب در افغانستان

@fotolia

عناوین نخست نشریات امروز چاپ فرانسه به بررسی و تفسیر نشست سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اختصاص دارند.

تبلیغ بازرگانی

روزنامۀ لوموند در سرمقالۀ خود می نویسد، مهمترین نتیجه گیری از نشست شیکاگو این است که تمامی کشورهایی که نیروی نظامی در افغانستان دارند، خواهان خروج هر چه سریع تر نیروهای خود از افغانستان می باشند.

لوموند می نویسد: آیا نشست سران ناتو که تاریخ مقرر خروج نظامیان غربی را از افغانستان تأیید کرد، حاکی از شکست کامل دخالت نظامی غربی ها در این کشور است؟ و در واقع پوشش نهادن بر نوعی عقب نشینی برنامه ریزی شده؟

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید