فرانسه / آزادی

آزادی از دید غربی ها و مقایسۀ آن با دید کشورهای ما

DR

به مناسبت هفتادمین سالگرد فرود نیروهای امریکایی و متحدان آنان، به سواحل فرانسه، که در آن زمان توسط آلمان نازی تسخیر شده بود، امروز محافل فراوانی در نرماندی در شمال فرانسه، برگزار شد. در این محافل صحبت از ارزش های اجتماعی مشترک غربی ها بود، که در راس آنان، آزادی قرار دارد.

تبلیغ بازرگانی

آزادی چیست؟ آزادی از دید غربی ها چیست و آیا برداشتی که جوامع چون ایران و افغانستان از آزادی دارند، با برداشت غربی ها یکسان است؟ این موضوع را امروز با جلال ایجادی، اکولوژیست و عضو حزب سبزهای فرانسه (اکولوژیست)، در میان گذاشتم.

با طرح این که در کشورهای ما، احترام به بزرگان، فرمان برداری، اطاعت، پایبندی، و آنچه در افغانستان به نام «گپ شنوی» یاد میشود، یا «به گفت بودن» سنت های هستند که درست در برابر آزادی قرار میگیرند، از آقای ایجادی میپرسم که  آزادی در تعبیر ما و در تعبیر غربی ها، چه فرق دارد؟

آقای ایجادی میگوید که آزادی یعنی این است که در مناسبات اجتماعی، شخص  از هر نوع بند اجتماعی، آزاد باشد. یعنی فرد آزاد، تابع گروه و دین و سنت های جامعه نیست. البته این به معنی بریدن از جامعه و فرد گرایی نیست. بلکه شاخص اصلی در این بحث این است که آیا رفتار جمعی بر فرد حکومت میکند یا انسانها، آزادانه دست به انتخاب میزنند.

در کشورهای ما یعنی ایران افغانستان و کشور‌های همانند آنان، انسان ها بیشتر دین خواستند. قبل از هر چیز دیگر، تابع سنت ها و قوانین خانواده استند. هنوز به شخصیت ویژۀ خود فرد نرسیده‌اند. مناسبات اجتماعی در کشور های ما هنوز هم ضرورت به نقد دارند و همچنان، مفهوم آزادی ضرورت به تجدید تعریف دارد.

با آقای ایجادی، این موضوع را مطرح میکنم که یکی از موارد مهم آزادی و یا هم تخطی آزادی، مسایل  جنسی و سکس است، و در کشور های ما، در برابر آزادی روابط جنسی، غیرت، به عنوان یک ارزش انسانی مطرح میشود. در جواب آقای ایجادی لیست طولانی از آزادی ها را ارائه میکند که از آزادی فکر، مناسبات، رفتار تا آزای های سیاسی و جنسی و حتی  قواعد زندگی مشترک را در بر میگیرد. او یاد آوری میکند که در جهان غرب در همۀ این موارد، جوامع آزادی های افراد را به رسمیت میشناسند، ولی در کشور های ما، نه.

گفتگو با جلال ایجادی، استاد دانشگاه و اکولوژیست

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید