ایران

آزادی بيان در سطح مطلوبی قرار ندارد

علی مطهری نماينده تهران
علی مطهری نماينده تهران DR

علی مطهری، نماينده ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات با تاکيد بر اينکه روند نظارت بر مطبوعات رو به بهبود است، گفت : هنوز کاستی‌هايی وجود دارد و هنوز سخت‌گيری‌هايی نسبت به اظهارنظرهای اجتماعی و سياسی در مطبوعات وجود دارد و نمی‌توانيم ادعا کنيم که آزادی بيان در سطح مطلوبی وجود دارد.

تبلیغ بازرگانی

علی مطهری نماينده تهران، ری، شميرانات و اسلام‌شهر در مجلس و نماينده ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات با تاکيد بر اينکه روند نظارت بر مطبوعات رو به بهبود است، گفت : هنوز کاستی‌هايی وجود دارد و هنوز سخت‌گيری‌هايی نسبت به اظهارنظرهای اجتماعی و سياسی در مطبوعات وجود دارد و نمی‌توانيم ادعا کنيم که آزادی بيان در سطح مطلوبی وجود دارد اما تلاش می‌کنيم به آن نقطه مطلوب برسيم."

علی مطهری در ادامه سخنان خود گفت : "نگاه فعلی هیأت نظارت بر مطبوعات يک نگاه تخصصی است ولی به دليل برخی حساسيت‌ها از سوی بعضی نهادهای امنيتی و اطلاعاتی- که البته آنها هم براساس مصالح کشورعمل می‌کنند- عملکرد آن با نقطه مطلوب فاصله دارد که اميدواريم به تفاهم بيشتر برسيم. سعی ما اين است که به تخلفات اخلاقی در مطبوعات بيشتر بپردازيم و نسبت به اظهار عقيده‌ها در مسائل اجتماعی و سياسی سختگيری نکنيم. افراد تندرو و افراطی جايی در هیأت نظارت بر مطبوعات ندارند ."

به گزارش آفتاب، علی مطهری این سخنان را بعد از تغيير و تحولات در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و تغيير اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات،ایراد کرد و گفت : معاونت مطبوعاتی جديد وزارت ارشاد نگاه خوبی به مطبوعات دارد و تغيير در اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات تاثير مثبت و مطلوبی بر فضای مطبوعاتی کشور داشت.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید