ایران

آزادی فاطمه کروبی

فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی-تصویر آرشیوی
فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی-تصویر آرشیوی Mehr

فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی که بیش از دو ماه در خانۀ خود زندانی شده بود، سرانجام برای امور درمانی آزاد شد. معلوم نیست که آزادی وی موقتی است یا خیر. مهدی و فاطمه کروبی، و میرحسین موسوی و همسرش، بعد از دعوت به راه‌پیمایی برای حمایت از جنبش مردم عرب، در خانه‌های خود تحت بازداشت قرار گرفتند.

تبلیغ بازرگانی

به نوشتۀ سایت سحام نیوز، وابسته به مهدی کروبی، فاطمه کروبی بعد از ۷۱ روز حبس خانگی، برای معالجه و "پیگیری امور درمانی" از حبس خارج شد. به نوشتۀ سحام نیوز "فاطمه کروبی که مدت هاست با ممانعت نیروهای امنیتی برای پیگیری درمان خود روبرو بوده است، سرانجام توانست برای انجام معاینات پزشکی از حبس خانگی خارج گردد". این سایت یادآوری می‌کند که به دنبال درخواست مشترک آقایان کروبی و موسوی برای انجام راهپیمائی برای حمایت از قیام های مردمی مصر و تونس، نیروهای امنیتی از صبح ۲۱ بهمن زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را در کنار همسرانشان در حبس خانگی قرار دادند.

سحام نیوز می‌افزاید: "حضور پرشور مردم در تجمع ۲۵ بهمن موجب خشم حاکمیت و یورش نیروهای امنیتی به منزل دو رهبر معترض شد و حصری که از روزها قبل آغاز گردیده بود به بازداشت و زندان خانگی تبدیل شده است". در این خبر توضیح داده نشده که خروج از حبس خانم کروبی موقتی است یا خیر. از طرف دیگر، آیت‌الله علی‌محمد دستغیب، مرجع تقلیدی که از جنبش سبز حمایت می‌کند، ابراز امیدواری کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان آزاد شوند. به نوشتۀ سایت جرس، آیت‌الله علی‌محمد دستغیب گفت: "از خدای تعالی می‌خواهیم که این وضع بحرانی به پایان برسد و همه مردم ایران شاهد آزادی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان و همه زندانیان سیاسی باشند". این روحانی همچنین آرزو کرد که "احکام اسلام به صورت عادلانه و یکسان برای همه اجرا شود تا همه مردم از لطافت و زیبایی دین اسلام بهره‌مند گردند". به عقیدۀ وی "اگر به همه احکام اسلامی مو به مو عمل می‌شد و قانون اساسی بی‌هیچ توجیه و تبعیض به اجرا در می‌آمد، جمهوری اسلامی تبدیل به بهشت می‌شد"...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید