ایران

آزادی مطبوعات در ایران و محدودیت‌های آن

آزادی بیان در ایران مسئلۀ پیچیده ایست، از یک سو در این کشور مطبوعات قوی وجود دارد که از حقوق خود دفاع میکند و از سوی دیگر محدودیت‌های مشخص و گاهی هم نامشخص در کار آنان مشکل ایجاد میکند.

تبلیغ بازرگانی

در ایران، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گفته است که به توصیه های مجمع تشخیص مصلحت تن در میدهد و توصیه های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به روزنامه نگاران این بود که از افراط و تفریط باید پرهیز کنند و به آرمانهای انقلاب پایبند باشند. این موضوع را با آقای علی مزروعی، رئیس سابق روزنامه نگاران ایرانی در میان گذاشتم. از آقای مزروعی میپرسم که آیا انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، آزادانه قبول کرده است که به این توصیه ها تن دهد، یا اینکه راه دیگری نداشته است؟

آقای علی مزروعی میگوید که دوستانی که در ایران هستند، طبعاً، شرایط به گونه ایست که باید، با این ادبیات صحبت کنند. البته سخنان رئیس تشخیص مصلحت نظام هم در دفاع از آزادی بوده است و آزادی یکی از مرام های انقلاب ایران هم بود. بحث آزادی بیان، یکی از بحث های معمول در ایران است و بر اساس شرایط، قبض و بست داشته است. امروز اگرچه میشود گفت مطبوعات در ایران آزاد نیست، ولی روزنامه نگاران تلاش میکنند در همین شرایط مسئولیت خود را بجا بیاورند. بر اساس قانون مطبوعات مسایل مذهبی، اهانت به مراجع و شخصیت ها و علمای دینی ممنوع است. اهانت به این شخصیت ها را نه حکومت میپذیرد و نه مردم. ولی در کنار این موضوع، در بعضی مسایل سیاسی هم محدودیت پیش میاید. بطور مثال در مسایل مربوط به پروندۀ هسته ای ایران، نوعی احتیاط وجود دارد. همچنان مسایل مربوط به سیاست خارجی، مثلاً در این اواخر، مسایل سوریه، محدودیت هایی دارد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید