افغانستان / پاکستان / طالبان

آزاد شدن هفت طالب در پاکستان

DR

چند روز بعد از سفر حامد کرزی به پاکستان، این کشور اعلان کرد که هفت تن از زندانیان طالبان را آزاد میکند. دلیل این اقدام، کمک به روند صلح در افغانستان گفته شده است.

تبلیغ بازرگانی

وزارت امور خارجۀ پاکستان اعلان کرده است که برای ایجاد تسهیلات در روند آشتی در افغانستان، این کشور هفت تن از زندانیان طالبان را آزاد میکند. این زندانیان عبارتند از، منصور داد الله، سید ولی، عبدالمنان، کریم آقا، شیر افضل، گل محمد و محمدزی.

در سال 2012 هم پاکستان 26 تن از زندانیان طالب را آزاد کرده بود. حامدکرزی طی سفر دو روزه اش به پاکستان، از نواز شریف، نخست وزیر این کشور، که با طالبان نزدیکی دارد، درخواست کرده بود تا به او کمک کند تا مذاکره با طالبان آغاز شود. او همچنان طی این سفر، که اولین سفرش، بعد از 18 ماه به این کشور بود، از پاکستان تقاضا کرده بود تا روی طالبان فشار بیاورد تا با شورای صلح افغانستان، وارد مذاکره شوند.

مسئولین سیاسی افغانستان معتقدند که آزادی طالبان باعث خواهد شد که آنان متوجه حسن نیت حکومت افغانستان شوند و این زندانیان آزاد شده، رهبری طالبان را متقاعد بسازند که وارد شدن در مذاکرات صلح، کار خوبیست. ولی متخصصین به این نظرند که طالبان آزاد شده، به صفوف جنگ بر میگردند و در میان آزادشدگان، طالبان پرنفوذ مانند ملا عبدالغنی برادر، حضور ندارد.

اسماعیل قاسمیار، یکی از اعضای ارشد شورای صلح، از این اقدام پاکستان ابراز خوشی کرده و گفته است که امیدوار است این اقدام تغیری در روند صلح بیاورد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید