آمریکا/ نظامی

آزمایش سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا علیه موشک های قاره پیما موفقت امیز بود

دربحبوحه ی اوج گیری تنش درشبه جزیره کره، دولت واشنگتن اعلام داشت که ارتش آمریکا برای اولین بار یک سیستم دفاعی ضد موشک بالیستیک، قاره پیما، را آزمایش کرده است. 

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال "جیم سیرینگ، مدیرکل آژانس تحقیقاتی آمریکا درزمینه ی سیستم های دفاع ضد موشکی با ابرازخشنودی موفقیت آمیزبودن این آزمایش را گامی مهم توصیف کرده وگفته است: این آزمایش نشان داد که ما مجهز به یک سیستم بازدارنده اطمینان بخش درمقابل تهدید های واقعی موجود هستیم.
سازمان دفاع موشکی آمریکا اعلام داشت که، دراین آزمایش، یک راکت ضد موشک سیستم دفاعی بالیستیک ازپایگاه هوایی کالیفرنیا به سوی یک موشک بالیستیک "شبیه سازی شده" شلیک شد که توانست طبق برنامه ارائه شده موشک بالیستیک را منهدم نماید.
این اولین باراست که ارتش آمریکا این آزمایش موفقیت آمیز را انجام می دهد.
درسال 2014 یک باراین آزمایش با یک موشک کوتاه برد موفقیت آمیزبود، اما سه آزمایش پیش ازآن با شکست رو برو شده بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید