افغانستان

آسوشتید پرس: 20 زندان آمریکایی در افغانستان وجود دارد

یکی از مشهور ترین زندانهای آمریکا در افغانستان در ناحیه بگرام در شمال کابل موقعیت دارد
یکی از مشهور ترین زندانهای آمریکا در افغانستان در ناحیه بگرام در شمال کابل موقعیت دارد

گزارشهای تائید ناشده حاکی از آنند که نزدیک به 20 زندان مخفی آمریکایی در افغانستان وجود دارد و افراد مشکوک طالبان و القاعده در این زندانها مورد بازجویی قرار می گیرند.

تبلیغ بازرگانی

خبرگزاری آسوشتید پرس از قول منابع آمریکایی می نویسد که زندانهای موجود آمریکایی در افغانستان از جانب واحد های فرماندهی نیروهای ویژه آمریکا در بگرام افغانستان اداره می شوند.

یک مقام آمریکایی بدون فاش کردن هویت خود گفته است آمریکا نزدیک به 20 زندان در افغانستان دارد.

در حالی که رفتار نامناسب با زندانیان در زندانهای آمریکایی در افغانستان از دیر باز مورد انتقاد گروه های مدافع حقوق بشر بوده است مقامات آمریکایی سعی کرده اند درباره موجودیت این زندانها در افغانستان سکوت کنند.

آسوشتید پرس می گوید شمار زندانیان در زندانهای آمریکا در افغانستان معلوم نیست.

نصرالله ستانکزی، مشاور حقوق و قضایی حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان می گوید اطلاعات مستقلی در این باره وجود ندارد و نمیتواند گزارشهای رسانه ها را تائید یا تکذیب کند.
 

گفتگو با نصرالله ستانکزی، مشاور حقوقی و قضایی حامد کرزی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید