جهان در ۱۹۶۸ و "می ۶۸" در فرانسه

صدا ۲۲:۴۹
تصویری از نمایشگاه "نمادهای از می ۶۸"
تصویری از نمایشگاه "نمادهای از می ۶۸" ©Fondation Gilles Caron

سال ۱۹۶۸ میلادی نقطه عطفی در تاریخ جهان محسوب می شود و با رویدادهای گوناگونی در سرتاسر جهان چون ترور مارتین لوترکینگ، ظهور و افول بهار پراگ، اعتراض به جنگ ویتنام، اوج گیری فمینیسم و نیز حوادث ماه می ۱۹۶۸ در فرانسه مشخص می گردد.

تبلیغ بازرگانی

بیداری ملتها در گوشه و کنار جهان، شکل گیری یا طغیان کمابیش همزمان جنبشهای مردمی در کشورهای مختلف، اشغال خاک چکسلواکی به دست شوروی و متحدانش، پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای از جمله حوادث سال ۱۹۶۸ میلادی است که عمیقاً بر اندیشه، مسیر و سبک زندگی نسل های آینده ﺗﺄثیر گذاردند.

در فرانسه نیز پنجاه سال پیش در ماه می ۱۹۶۸ حوادثی رخ داد که ﺗﺄثیر آن بر رویدادهای اجتماعی و سیاسی این کشور انکار نشدنی است. تحلیلگران، رهبران و شاهدان عینی این حوادث هنوز پس از گذشت نیم قرن در باره دلایل و عوامل تأثیرگذار بر شـکل گیری و وقـوع و نیز ارزیابی و ﺗﺄثیرات مثبت یا منفی آن بر جامعه گفت و گو و بحث می کنند و اختلاف نظر دارند.

با توجه به اهمیت این حوادث و با نزدیک شدن پنجاهمین سالگرد وقایع موسوم به "می ۶۸" در فرانسه، با آقایان مهدی مظفری، پژوهشگر علوم سیاسی و استاد پیشین دانشگاه آرهوس در دانمارک، تورج اتابکی، پژوهشگر و استاد جنبش های سیاسی در دانشگاه لایدِن هلند، و سعید پیوندی، جامعه شناس علوم تربیتی و استاد دانشگاه لورِن در فرانسه، گفت و گو می کنیم.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید