دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

داوهای مهم نشست سران کشورهای گروه بیست در اوزاکا-گفتگو با امیر طاهری

صدا ۰۸:۰۳
امیر طاهری، روزنامه نگار مقیم بریتانیا
امیر طاهری، روزنامه نگار مقیم بریتانیا Dr

نوآوری‌های دیجیتالی، توانمند سازی زنان و تغییرات اقلیمی موضوعات دستور کار رسمی این نشست هستند؛ اما با توجه به تنش‌های فزاینده تجاری بین آمریکا و چین، انتظار می رود این داو، داوهای دیگر در این نشست را تحت الشعاع خود قرار دهد. تنش زدایی بین آمریکا و ایران نیز از جمله داوهای مهم مورد بحث در نشست کشورهای گروه بیست خواهد بود.

تبلیغ بازرگانی

امیر طاهری، روزنامه نگار مقیم بریتانیا در این باره می گوید: اکثریت رهبران کشورهای شرکت کننده در این نشست با موضع واشنگتن در قبال ایران موافق هستند، ولی حاضر نیستند علناً آنرا آشکار کنند. در این میان، کشورهای اروپایی خواستار آنند که تمامی درها را بر روی ایران نبندند و درآینده بتوانند راهی برای میانجیگری برای کاهش تنش‌ها بین واشنگن و تهران پیدا کنند.

امیر طاهری می گوید: عقیده اروپایی در این باره نبستن تمامی درها بر روی جمهوری اسلامی است ، زیرا به باور آنها ممکن است وضع مشابهی با آلمان پس از جنگ جهانی اول در این کشور به وجود بیاورد. آلمان در آن زمان، آنقدر تحت فشارهای اقتصادی قدرت های پیروز در جنگ جهانی اول قرار گرفت که این رویکرد منجر به ایجاد یک رژیم خطرناک فاشیستی در این کشور شد. بر همین سیاق، اروپایی ها فکر می کنند که اگر کوچک ترین امیدی برای جمهوری اسلامی باقی نماند، راه مفری نباشد و این رژیم خودرا در قفسی محبوس ببیند، ممکن است واقعاً منفجر شود و مرتکب اعمالی بسیار بدتر، ناگوارتر و خطرناک تر شود.

برای شنیدن گفتگوی ما با امیر طاهری بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.