دسترسی به محتوای اصلی

آغاز اعتصاب عمومی در فرانسه در اعتراض به تغییر قانون کار

فیلیپ مارتینز دبیرکل سندیکای "ث.ژ.ت."
فیلیپ مارتینز دبیرکل سندیکای "ث.ژ.ت." REUTERS/Charles Platiau
متن توسط : ناصر اعتمادی
2 دقیقه

شماری از سندیکاها، به ویژه سندیکای "ث‌.ژ.ت" و احزاب و شخصیت های چپ فرانسوی در اعتراض به احکام رئیس جمهوری فرانسه برای تغییر قانون کار این کشور فراخوان اعتصاب عمومی منتشر کرده که از فردا سه شنبه دوازدهم سپتامبر آغاز می شود. در مجموع، سندیکای سراسری "ث.ژ.ت" و سندیکای SUD بیش از ۱٨۰ فراخوان تظاهرات و ۴۰۰۰ فراخوان اعتصاب منتشر کرده اند.

تبلیغ بازرگانی

به غیر از شبکۀ حمل و نقل عمومی، اعتصاب در شرکت هواپیمایی "ایرفرانس" و شبکه های تلویزیونی فرانسه دنبال خواهد شد. سندیکاهای کارگری از کارمندان، دانشجویان و دانش آموزان نیز خواسته اند که به اعتصابیون و تظاهرکنندگان بپیوندند.

اعتصاب از دوشنبه شب یازدهم سپتامبر آغاز و تا پایان روز سه شنبه دوازدهم سپتامبر ادامه خواهد یافت. فیلیپ مارتینز، دبیر کل سندیکای "ث.ژ.ت"، اعتصاب سراسری سه شنبه را نشانۀ نارضایتی عمومی و شروع اعتراضات خیابانی توصیف کرده و افزوده است که اعتصاب ها و اعتراض ها در ٢۱ سپتامبر از سر گرفته خواهد شد.

دولت فرانسه نگران از پی آمدهای غیرقابل کنترل اعتصابات و اعتراض های خیابانی است، هر چند امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از قبل تأکید کرده است که او قصد ندارد در مقابل "تنبل‌ها، وقیح‌ها و افراطی‌ها" عقب نشینی کند. تغییر قانون کار به وسیلۀ حکم ریاست جمهوری از وعده های انتخاباتی رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، بود. برای نمونه، او قصد دارد در چارچوب این تغییر سقفی برای پرداخت خسارت به کارگرانی که اخراج می شوند، تعیین کند و نهادهای نمایندگان مزدبگیران را در شرکت ها و بنگاه های تولیدی در یکدیگر ادغام سازد.

سندیکای "اف.او" ("نیروی کارگری") از شرکت در اعتصاب روز سه شنبه خودداری کرده، هر چند برخی شاخه های محلی این سندیکا به صفوف اعتصابیون پیوسته اند. سندیکای بزرگ "ث.اف.دِ.ت" نیز برغم نارضایتی اش از اصلاح قانون کار در اعتصاب روز سه شنبه شرکت نمی کند. با این حال، شماری از شخصیت های چپ فرانسه از جمله "بُنوا آمون"، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات پیشین ریاست جمهوری این کشور، نمایندگان حزب چپ "فرانسۀ نافرمان" در مجلس ملی فرانسه از اعتصاب روز سه شنبه پشتیبانی کرده اند.

روزنامۀ "لیبراسیون" در سرمقاله اش سخنان رئیس جمهوری فرانسه را که معترضان به اصلاح قانون کار را "وقیح و تنبل" نامیده، توهین آمیز خوانده و گفته است : همه امیدوار بودند که رئیس جمهوری جدید فرانسه نحوۀ جدیدی از حکومتداری را تجسم ببخشد و همانند معلمان مدارس جمهوری سوم فرانسه در سدۀ نوزدهم رفتار نکند. "اومانیته"، روزنامۀ نزدیک به حزب کمونیست فرانسه نیز "سخنان توهین آمیز" رئیس جمهوری فرانسه را برملاکنندۀ ماهیت حقیقی و تنفر او از "مردم و فرانسویانی" دانسته "که همانند او نمی اندیشند."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.