سوریه

آغاز خروج مواد شیمایی نظامی از سوریه

سازمان منع سلاح شیمیایی، که یکی از نهاد های مربوط به سازمان ملل است، اعلان کرده است که مقادیری از مواد خطرناک شیمیایی، از سوریه خارج شده است.

تبلیغ بازرگانی

از بین بردن مواد خطرناک شیمیایی، مرحلۀ اول و مهم خلع سلاح سوریه است که تصمیم آن به در خواست ایالات متحده و روسیه گرفته شد. بر اساس یک قطعنامۀ سازمان ملل، که در ماه سپتامبر صادر شد، تمامی سلاح های شیمیایی سوریه، باید تا آخر ماه ژوئن، نابود شود.

این مواد، از دو محل در سوریه جمع آوری شده و امروز، به یک کشتی تجارتی مربوط به کشور دانمارک، انتقال داده شد. این کشتی سواحل سوریه را ترک کرده است و در انتظار رسیدن مواد شیمیایی دیگر از سوریه، در آب های بین المللی قرار دارد.

این مواد، بعد از جمع آوری آن در بندر لاتاکیه، توسط این کشتی به یک بندر در ایتالیا فرستاده میشود و متعاقب آن، قرار است این مواد خطرناک، به یک کشتی نیروی دریایی ایالات متحده منتقل شود، که دارای اسباب و وسایل خاص، برای از بین بردن آن در آب های دریاست.

احمد اوزومجو، مسئول سازمان منع سلاح شیمیایی، با کم اهمیت تلقی کردن این خبر، مسئولین سیاسی سوریه را تشویق کرده است تا این فعالیت را ادامه داده، مواد شیمیایی باقی مانده را، بصورت امن، و بدون از دست دادن وقت، از سوریه خارج کنند، تا این مواد در خارج از سوریه، به زودی و با اطمینان، از بین برده شوند.

متعاقب حملۀ شیمایی به یک شهر در نزدیکی دمشق، که ایالات متحده کشور سوریه را مسئول آن دانسته بود، امضای قرارداد، که بر اساس آن سوریه و سازمان ملل تصمیم از بین بردن این نوع اسلحه را گرفتند، باعث جلوگیری از حملۀ نظامی به سوریه شده بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید