ایران/ حقوق بشر

آغاز کار دادگاه رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی در لندن

برگرفته از سایت ایران تریبونال

با اقدامات چندین ماهه‌ی بخشی ازاپوزیسیون جمهوری اسلامی درخارج ازکشور، ازامروز، هجدهم ژوئن، دادگاه (تریبونال) رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی درانگستان،  برای بررسی  شکایات درمورد نقض حقوق شهروندان ایرانی و به ویژه برای رسیدگی به کشتارزندانیان سیاسی توسط حکومت اسلامی، تشکیل جلسه داد.  

تبلیغ بازرگانی

دادگاه  رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی با الهام ازدادگاه معروف راسل تشکیل شده است. سایت رسمی این دادگاه اهداف خود را چنین توضیح می دهد:

"هدف این کارزار، تشکیل یک کمیسیون تحقیق، بررسی کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶٠ و محاکمه رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت در یک دادگاه نمادین بین المللی است".

در ادامه، مبتکرین این طرح، در بارۀ پیروی از الگوی "دادگاه راسل" مینویسند: "این دادگاه، نمادین خواهد بود و در کلیت خود از قانون مندی های دادگاه راسل پیروی می کند. برترند راسل نویسنده سرشناس انگلیسی به همراه ژان پل سارتر نویسنده و فیلسوف فرانسوی طی یک کارزار جهانی در سال های ۱٩۶۵ تا ۱۹۶۷، دادگاهی علیه حمله آمریکا به ویتنام و جنایاتش در این کشور تشکیل دادند، که بعدها به دادگاه راسل معروف شد. در پی این کارزار جهانی، دو جلسه دادرسی در استکهلم و کپنهاک در اواخر سال ۱۹۶۷ تشکیل شد. جلسه ای که در استکهلم سوئد تشکیل شد، پیش از آن قرار بود در پاریس برگزار شود، اما دولت فرانسه با آن مخالفت کرده بود. دادگاهی که در کپنهاک برگزار شد بیشتر شبیه به یک کمیسیون حقیقت یاب بود. پانلی متشکل از ۲۵ حقوقدان، نویسنده، شاعر، روزنامه نگار، استاد دانشگاه، فیلسوف، فعال کارگری و سیاسی سرشناس از هجده کشور به ریاست راسل و سارتر، و حضور نویسندگان سرشناسی چون سیمون دوبوار و چند تن از برندگان جایزه نوبل، جلسات دادرسی در استکهلم و کپنهاک را برگزار کردند . هر دوی این جلسات، دولت آمریکا را به خاطر حمله به ویتنام و جنایات جنگی که در این کشور مرتکب شده بود مقصر دانست و حکم به محکومیت آمریکا داد"...

اکنون بخشی ازاپوزیسیون ایران امیدواراست که در پایان دادگاه کنونی، حداقل در حد اخلاقی و انسانی، سیاست های سرکوب و جنایات حکومت ایران را محکوم نماید.

دریک گفت وگوی تلفنی با دکترعبدالکریم لاهیجی حقوق دان و نایب رئیس جامعه های حقوق بشربین المللی درآغاز ازوی درباره چگونگی پیدایش دادگاه راسل پرسیدیم.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید