فرانسه/انتخابات

رأی‌گیری دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سرزمین‌های فرادریایی آغاز شد

DR

درحالی که دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه روز یکشنبه ۲۳ آوریل/ ۳ اردیبهشت برگزار می‌شود، رأی‌گیری در بخشی از سرزمین‌های فرادریایی این کشور به دلیل اختلاف ساعت از روز شنبه ۲۲ آوریل آغاز شده است. 

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تقریباً در نیمی از مناطق فرادریایی فرانسه رأی‌گیری برای دور نخست انتخابات از روز شنبه آغاز می‌شود.
این مناطق شامل جزایر "سَن-پیر"* و "میک‌لوُن"*، "گُویِن"*، "گوآدوُلوپ"*، "مارتینیک"*، "سن- بارتِلِمی"*، "سن-مارتَن"* و "پلی‌نِزی"* است.

در منطقه "گویان"، رأی‌گیری روز شنبه از ساعت ١٣ به وقت پاریس، در "آنتی"* از ساعت ۱۴ و در "پولی‌نِزی" از ساعت ۲۰ به وقت پاریس آغاز می‌شود.
همچنین رأی‌گیری در منطقه "والیس و فوتونا"* از ساعت ۲۲ به وقت پاریس و در "کالدونی جدید" از ساعت ۲۳ به وقت پاریس در حالی آغاز می‌شود که این مناطق واقع در اقیانوسیه روز یکشنبه خود را آغاز کرده‌اند.

رأی‌گیری برای دور نخست انتخابات ریاست جمهوری، در داخل فرانسه از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۹ ادامه خواهد داشت. البته این رأی‌گیری‌ در شهرهای بزرگ تا ساعت ۲۰ خواهد بود.
همچنین برای ساکنان جزیره "رِئونیوُن" در جنوب اقیانوس هند، رأی‌گیری‌ها از ساعت ۶ صبح به وقت پاریس و برای ساکنان "مایوت" از ساعت ۷ آغاز خواهد شد.

Saint- Pierre *

Miquelon *

Guyane *

Guadeloupe *

Martinique *

Saint- Barthélémy *

Saint- Martin *

Polynésie *

Antilles *

Wallis- et- Futuna *

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید