دسترسی به محتوای اصلی
محیط زیست

آغاز عملیات مهار آلودگی نفت خام در خلیج مکزیک

Reuters
متن توسط : شاهرخ بهزادی
۲ دقیقه

نزدیک به 200 کشتی تلاش میکنند تا لکه عظیم نفت خام را که در آبهای خلیج مکزیک گسترده شده مهار نمایند.این کشتی ها در حال استقرار راه بند های شناور در سواحل خلیج مکزیک هستند تا مانع از برخورد این لکه به سواحل گردند.

تبلیغ بازرگانی

این لکه بزرگ نفت خام 208 کیلومتر طول و 112 کیلومتر عرض دارد. در صورتیکه این آلودگی با جریان دریائی موسوم به لوپ برخورد نماید ، میتواند بر وسعت آ لودگی افزوده و سواحل جنوبی فلوریدا و کارولینای شمالی را در بر گیرد.

ایجاد این لکه بزرگ نفت خام ناشی از در هم شکستن یک سکوی بزرگ استخراج نفت در خلیج مکزیک میباشد. روزانه نزدیک به هشتصد هزار لیتر نفت خام کماکان وارد آبهای خلیج مکزیک شده و یک فاجعه بزرگ محیط زیستی سواحل جنوبی آمریکا را تهدید میکند.

شرکت بریتانیائی بریتیش پترولیوم که مالک این سکوی در هم شکسته در خلیج مکزیک است، امروز، چهارشنبه سه سرپوش فلزی 98 تنی را به محل حادثه برده تا نشت نفت را از چاه زیر دریائی مهار نماید.

عملیات نصب این سرپوشها ی قیفی شکل ظرف شش روز آینده به پایان خواهد رسید.

این سرپوشها نفت خام را به لوله ها یی هدایت خواهند کرد که تا سطح آب دریا ادامه خواهند یافت. سپس نفت خام ، به محض خروج از لوله ها جمع آوری و در مخازن کشتی های نفت کش جای داده خواهند شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.