ایران

آغاز مذاکرات 1+5 و ایران در استانبول

سعید جلیلی دبیر شورای علی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
سعید جلیلی دبیر شورای علی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران Reuters

دور جديد مذاكرات گروه 1+5 متشکل از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی ایالات متحدۀ آمريكا، انگليس،‌ فرانسه، چين، روسيه به علاوۀ  آلمان و نمایندگان جمهوری اسلامی به منظور دستیابی به تفاهم در مورد پروندۀ هسته ای ایران درکاخ تاريخی 'چراغان' شهر استانبول آغاز شد.

تبلیغ بازرگانی

در این دیدار خانم کترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا از یک سو و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از سوی دیگر، مسئولیت پیشبرد مذاکرات را برای طرفین عهده دار خواهند بود.

فرآیند غنی سازی اورانیوم توسط ایران مشکل اساسی موجود در پروندۀ هسته ای جمهوری اسلامی به حساب می آید و در حالیکه مقامات ایرانی تأکید دارند که فعالیت های هسته ای آنها جنبۀ نظامی ندارد، جامعۀ بین المللی معتقد است که برنامۀ هسته ای ایران تحت پوشش اهداف غیر نظامی به منظور دستیابی به سلاح هسته ای دنبال می شود.

نشست قبلی در ماه دسامبر، پس از چهارده ماه قطع مذاکرات، در ژنو انجام گرفت و طرفین بدون دستیابی به نتیجه ای ملموس ولی با نیت به ادامۀ گفتگو ها میز مذاکرات را ترک کرده بودند.

حال ترکیه کشور همسایۀ ایران که با دولت جمهوری اسلامی روابط تنگاتنگی را دنبال می کند، امیدوار است با میزبانی این نشست به دسترسی به نتایجی مثبت کمک کند.

ولی به عقیده برخی از ناظران سیاسی بین المللی، امید دستیابی به نتیجه ای دلخواه برای جامعۀ جهانی بسیار ضعیف است، چرا که مقامات جمهوری اسلامی به کرات اعلام کرده اند که هرگز اجازه نخواهند داد که نشست استانبول تبدیل به دادگاه پروندۀ هسته ای ایران شود و فعالیت های غنی سازی اورانیوم ایران زیر سوأل برود.

شایان یاد آوریست که برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی تا به حال توسط شش مصوبۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد محکومیت قرار گرفته است، از جمله چهار مورد تحریم های اقتصادی و سیاسی.

  

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید