دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان

آغاز مذاکره میان طالبان و حکومت افغانستان

REUTERS/Omar Sobhani
متن توسط : عزیز احمد فرد
1 دقیقه

همزمان با تسلیم گیری مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی، مسئولین افغانستان همچنان، آغاز مذاکره با طالبان را اعلام کردند. طالبان هم این خبر را تایید کرده اند.

تبلیغ بازرگانی

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان با تایید باز شدن دفتر آنان در قطر، گفته است که : «دفتر امروز در قطر باز میشود.» حامد کرزی، رئیس جمهور، هم گفته است که افغانستان هیئتی را برای مقدمات مذاکره با طالبان، به قطر می فرستد. آغاز این مذاکرات، همزمان است با پایان مسئولیت امنیتی خارجی. همزمان بودن این دو اعلان، میتواند با پیش شرط طالبان مرتبط باشد، که از مذاکره با حکومت، تا زمان حضور نیروهای خارجی خود داری میکنند.

کرزی همچنان گفته است که :«شورای عالی صلح هم، برای مذاکره با طالبان، به قطر میرود.» و اظهار امیدواری کرده است که طالبان اینرا درک کنند که این مذاکره باید در داخل افغانستان ادامه پیدا کند. ولی طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفته اند.

در اخبار همچنان آمده است که طالبان پاکستانی، هم از پروسیجر صلح اعلان پشتیبانی کرده اند. سخنگوی آنان، احسان الله احسان سید به آژانس رویترز گفته است که با وجود پشتیبانی از این روند، عقد احتمالی قرارداد صلح میان طالبان افغانی و حکومت افغانستان، روی اعمال آنان اثر ندارد. آنان به مبارزه بر ضد هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی، و حکومت پاکستان، که به گفتۀ آنان وابسته به امریکا است، ادامه میدهند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.