فوتبال

آغاز مسابقات یورو ۲۰۱۶ - گفتگو با آرش ادیب زاده

امروز به دلیل آغاز مسابقات جام فوتبال ملت های اروپا، رسانه ها، همه همصدا به این موضوع پرداخته اند.

تبلیغ بازرگانی

از تدابیر امنیتی، تا پیش بینی ها در مورد تیم فرانسه، مسایل مختلف مربوط به این مسابقات، امروز در کلیۀ رسانه ها در صدر مطالب قرار گرفته اند. ما هم چشم انداز امروز را به این موضوع اختصاص داده، گفتگویی داریم با آقای آرش ادیب زاده، خبر نگار در فرانسه.

آقای ادیب زاده با ابراز این که فوتبال محبوب ترین ورزش جهان است، اضافه میکند که مسابقات فوتبال اروپا، بعد از جام جهانی و مسابقات المپیک، مهم ترین مسابقات جهان است. خرج و درآمد آن هم زیاد است و برای کشور میزبان، منافع زیادی دارد. میلیون ها توریست برای دیدن این مسابقات میایند، میتواند شغل ایجاد کند و برای اقتصاد کشور هم مفید باشد.

در رابطه با اوضاع فعلی فرانسه، که علاوه بر مشکلات دیگر، خطر تروریسم و جنبش های اجتماعی هم وجود دارد، آقای ادیب زاده میگوید که 90 هزار نفر در امنیت این مسابقات شرکت دارند، که این، یک رقم غیر معمولی است. در مکان های مربوط به ورزش هم، نیروهای امنیتی حاضرند و مردم هنگام وارد شدن به این محوطه ها، گشت بدنی میشوند.

 در حالیکه پنجشنبه شب کنسرت رایگانی که در هوای آزاد در پاریس بخوبی سپری شد، در شهر مارسی، میان هواداران تیم انگلستان و مردم شهر مارسی برخوردهایی صورت گرفت. در شرح این برخورد، آقای ادیب زاده میگوید که هواداران تیم انگلیس از جملۀ تند رو ترین هواداران هستند و در هر شهر دنیا، زمانیکه تیم انگلیس مسابقه دارد، مسئولین متوجه آنان میباشند. آنان در مارسی در برابر کسانی قرار گرفتند که آنان نیز از تیم خود طرفداری شدید می کنند. رو در رویی این دو گروه، باعث ایجاد خشونت شد، ولی این یک برخورد استثنایی است و نمیشود با این برخورد، در بارۀ امنیت این مسابقات نظر عمومی داد.

گفتگو با آرش ادیب زاده، حبرنگار تخصصی در ورزش، را با مراجعه به فایل صوتی گوش کنید

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید