مصر

آغاز کار پارلمان جدید مصر، با ٧٥٪ نمایندۀ اسلام گرا

پارلمان جدید مصر امروز آغاز به کار کرد
پارلمان جدید مصر امروز آغاز به کار کرد REUTERS/Khaled Elfiqi/Pool

اخوان المسلمین مصر که با تشکیل حزبی به نام حزب "عدالت و آزادی" وارد عرصۀ انتخابات شد، با چند حزب کوچک متحد خود ٢٣٥ کرسی از کرسی های «مجلس مردم» این کشور یعنی ٤٧٪ از کرسی های آن را به خود اختصاص داده است؛ سلفی های مصر و مهم ترین حزب آنان به نام "النور" در حدود ٢٥٪ از کرسی های مجلس را در اختیار دارند.

تبلیغ بازرگانی

پارلمان جدید مصر امروز پس از ادای سوگند نمایندگان آن آغاز به کار کرد.
اعضای «مجلس مردم» مصر در جریان انتخاباتی برگزیده شده اند که پس از پیروزی انقلاب ماه های فوریه و ژانویۀ سال پیش برگزار شده و در آن احزاب سیاسی مختلف این کشور شرکت کرده اند.

اخوان المسلمین مصر که با تشکیل حزبی به نام حزب "عدالت و آزادی" وارد عرصۀ انتخابات شد، با چند حزب کوچک متحد خود ٢٣٥ کرسی از کرسی های «مجلس مردم» این کشور یعنی ٤٧٪ از کرسی های آن را به خود اختصاص داده است.
«مجلس مردم» مصر دارای ٥٠٨ کرسی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، حزب "عدالت و آزادی" مصر از هفته ها پیش تلاش کرده است که خود را از اسلام گرایان سلفی تندرو متمایز ساخته و از خویش تصویر یک حزب متعادل و میانه رو را به نمایش بگذارد که قادر است در قدرت سیاسی در کشور سهیم شود.
اخوان المسلمین مصر از سوی دیگر در هفته های اخیر به تناوب به موضع گیری های آشتی جویانه در برابر ارتش و مناقشه جویانه در برابر آن در ارتباط با اختیارات پارلمان اقدام کرده اند.
سلفی های مصر و مهم ترین حزب آنان به نام "النور" در حدود ٢٥٪ از کرسی های مجلس را در اختیار دارند.
به این ترتیب در حدود ٧٥٪ از کرسی های مجلس در اختیار احزاب اسلام گرای این کشور اعم از میانه رو و تندروست.

البته باید توجه داشت که برغم پیروزی انقلاب سال پیش و برگزاری انتخابات «مجلس مردم»، کشور کماکان به وسیلۀ شورای عالی نیروهای مسلح مصر اداره می شود و محدودۀ اختیارات پارلمان هنوز روشن نیست.
پارلمان مصر دارای یک مجلس سنا به نام «مجلس شورا» نیز می باشد که دارای نقشی مشورتی است و انتخابات آن از ٢٩ ژانویه آغاز می شود.

نخستین کار پارلمان جدید مصر تعیین اعضای کمیسیونی برای تجدید نظر در قانون اساسی این کشور است
دولت فرانسه امروز در واکنش به آغاز کار پارلمان جدید مصر ضمن ابراز خرسندی از نحوۀ برگزاری انتخابات پارلمانی و تأکید بر این که این انتخابات بر اساس مبانی دموکراتیک انجام شده است، به حزب "عدالت و آزادی" به خاطر پیروزی دراین انتخابات تبریک گفت.
"برنار والرو"- سخنگوی وزارت امورخارجۀ فرانسه، افزون بر این، ورود دیگر نمایندگان به مجلس مصر در «نخستین انتخابات دموکراتیک و آزاد» در این کشور را نیز تبریک گفته و از آن استقبال کرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید