چین

آغاز کنگرۀ حزب کمونیست چین: خوش‌آمد به سرمایه‌های خارجی

شی جین پینگ، در نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین
شی جین پینگ، در نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین Reuters

نوزدهمین کنگرۀ حزب کمونیست چین با سخنرانی طولانی رئیس جمهوری شی جین پینگ، گشایش یافت. وی که با این کنگره عملاً دومین دورۀ پنج سالۀ ریاست جمهوری خود را آغاز می‌کند، بیش از هر چیز بر "گشایش" کشور تأکید کرد و گفت که بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی باید در توسعۀ چین شریک باشند.

تبلیغ بازرگانی

روز چهارشنبه ١٨ اکتبر/٢۶ مهر، با گشایش کنگرۀ حزب کمونیست که هر پنج سال برگزار می‌شود، اعضای حزب باید رسماً رئیس جمهوری را هم برگزینند، اما بدیهی است که شی جین پینگ به لطف اقتداری که طی پنج سال اخیر کسب کرده، در این مقام باقی خواهد ماند.

وی در سخنرانی آغاز کنگره گفت که دروازه‌های چین باز هم بیشتر به روی جهان گشوده خواهد شد. او گفت: "گشایش، پیشرفت همراه می‌آورد اما بسته بودن ما را به عقب خواهد برد".

شی جین پینگ تأکید کرد که "شرایط دسترسی به بازار تسهیل خواهد شد و حقوق و منافع سرمایه‌گذاران خارجی در امنیت کامل خواهد بود".

رئیس جمهوری چین بدون اینکه تاریخ مشخصی تعیین کند گفت که بازار ارز نیز آزاد خواهد شد. در حال حاضر، تبدیل پول یوآن با دشواری و مقررات دست و پاگیر مواجه است

شی جین پینگ در عین دفاع از گسترش بخش خصوصی و "رقابت قانونی"، تأکید کرد که بخش دولتی هم باید بدون وقفه توسعه یابد. او گفت: "ما باید برای تمامی ملت چین با اقوام گوناگونش رفاه متوسط ایجاد کنیم و سوسیالیسم چینی دوران جدید را به پیروزی برسانیم".

رئیس‌جمهوری چین به "رفقای حزبی" توصیه کرد که از "تصلب فکری" پرهیز کنند و برای اصلاحات و ابتکار تلاش نمایند. شی جین پینگ افزود: "توسعۀ کشور ما در مرحلۀ استراتژیک مهمی قرار دارد و با چالش‌های بزرگ مواجه است. همۀ رفقای حزب باید بصیرت داشته و به خطرات موجود آگاه باشند".

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید