دسترسی به محتوای اصلی

از نظر آلمان افزایش حضور نظامی در خلیج فارس خطر جنگ با ایران را تشدید می‌کند

اولریک دمر سخنگوی دولت آلمان
اولریک دمر سخنگوی دولت آلمان Bundesregierung

سخنگوی دولت آلمان، اولریک دِمِر" امروز چهارشنبه سی و یکم ژوئیه گفت که این کشور در مقابل درخواست آمریکا مبنی بر پیوستن آلمان به مأموریت حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگۀ هرمز از خود خویشتنداری نشان می دهد. سخنگوی دولت آلمان افزوده است که چنین اقدامی تلاش های اروپا را در تعامل با ایران به منظور حل دیپلماتیک بحران جاری پیچیده تر می‌کند.

تبلیغ بازرگانی

سخنگوی دولت آلمان سپس افزوده است که اولویت از نظر این کشور تلاش دیپلماتیک و کاستن از تنش‌های ناشی از بحران نفتکش ها میان ایران و بریتانیا است.

ساعاتی پیشتر اولاف شولز، وزیر مالیه و معاون صدراعظم آلمان، در گفتگویی تلویزیونی "بسیار بعید" دانسته بود که کشورش در یک مأموریت نظامی مشترک در تنگۀ هرمز شرکت کند. معاون صدر اعظم آلمان افزوده بود که باید از افزایش هر گونه تنش نظامی در منطقه اجتناب کرد.

به گمان اولاف شولز هر گونه مأموریت نظامی در این منطقه ولو برای تأمین امنیت رفت و آمد کشتی ها در خلیج فارس خطر تحریک منازعه ای گسترده تر را دربردارد. به همین خاطر، وزیر سوسیال-دموکرات دولت آلمان فکر ایجاد چنین مأموریتی را در خلیج فارس مناسب ندانسته است.

سفیر آمریکا در برلین دولت آلمان را فراخوانده که به تلاش های فرانسه و بریتانیا برای تأمین امنیت آبراه خلیج فارس و مقابله با "تهاجمات دولت ایران" در منطقه محلق بشود. سخنگوی سفارت آمریکا در برلین نیز امروز چهارشنبه سی ویکم ژوئیه گفت که "همۀ اعضای حکومت آلمان صریحاً گفته اند که باید از آزادی کشتیرانی [در خلیج فارس] حفاظت شود. اما پرسش این است : چه کسی باید از این آزادی حفاظت کند؟"

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.