آلمان یک جاسوس ایران را به اتهام خیانت محاکمه می‌کند

پلیس آلمان
پلیس آلمان AFP

دستگاه قضایی آلمان از امروز دوشنبه بیستم ژانویه محاکمۀ یک آلمانی افغان تبار را به اتهام جاسوسی برای سرویس های اطلاعاتی ایران آغاز می کند. متهم که دارندۀ ملیت آلمانی است و ۵۱ سال دارد به عنوان مترجم در ارتش آلمان فعالیت داشته است. او در یک مورد مهم به خیانت و در هجده مورد دیگر به نقض ماهیت محرمانۀ وظایف حرفه ای خود متهم شده است.

تبلیغ بازرگانی

خبرگزاری فرانسه در گزارش خود بعید ندانسته که متهم به حبس ابد محکوم شود که در آلمان معادل پانزده سال زندان است. همسر متهم نیز که ۴۰ سال دارد به تبانی در خیانت و حمایت از اقدام های غیرقانونی همسرش متهم شده و در صورت اثبات جرایم دادگاه می تواند او را به یازده سال زندان محکوم کند.

به گفتۀ دادگاه فدرال آلمان، متهم که اندکی بیش از یک سال است که در زندان به سر می برد، تاکنون از هرگونه اظهار نظر در مورد اتهامات وی خودداری کرده است. یک سخنگوی دادگاه آلمان اعلام کرده که موارد مشخص اتهامی در جلسۀ غیرعلنی دادگاه مطرح خواهند شد. دادسرای آلمان در ادعانامۀ خود شهروند آلمانی افغان تبار را متهم کرده که اطلاعات نظامی محرمانۀ آلمان را در اختیار همکاران سرویس های اطلاعاتی ایران قرار داده است.

خبرگزاری فرانسه که از متهم افغان با عنوان "عبدل.‌سین" یاد کرده افزوده است که نامبرده سال ها به عنوان مترجم و مشاور فرهنگی و زبانی در پادگان "هانریش هرتز" در نزدیکی شهر "کُبلنز" کار کرده است. هفته نامۀ اشپیگل نوشته است که مترجم افغان در واحد ویژه ای در زمینۀ جنگ الکترونیکی همکاری می کرده و مکالمات تلفنی ضبط شده و پیام های رادیویی رصد شدۀ طالبان در افغانستان را ترجمه می کرده است.

بازرسان پرونده بعید می دانند که نامبرده توانسته باشد اطلاعات مخفیانه ای را در خصوص نیروهای آلمانی مستقر در افغانستان در اختیار سرویس های جاسوسی ایران قرار بدهد. اطلاعات مربوط به فعالیت های جاسوسی مترجم افغان را "سرویس های اطلاعاتی یک کشور متحد" در اختیار دولت آلمان قرار داده که از سال ۲٠۱٧ مترجم افغان را تحت نظر داشته است.

در این مدت سرویس های ضدجاسوسی ارتش آلمان پی برده بودند که سفرهای مترجم افغان تبار آنان به برخی کشورهای اروپایی با سفرهای مسئولان سرویس های اطلاعاتی ایران همزمان بوده اند.

هفتۀ نامۀ اشپیگل نوشته است که سرویس های ضدجاسوسی ارتش آلمان برای پرده برداشتن از اقدام های غیرقانونی مترجم افغان اسناد جعلی باصطلاح محرمانه ای را در اختیار وی نهاده بودند و نامبرده آنها را به سرعت در اختیار سرویس های اطلاعاتی ایران قرار داده بود.

بر پایۀ گزارش سرویس های اطلاعاتی آلمان، جمهوری اسلامی ایران یکی از فعالترین کشورها در زمینۀ جاسوسی در آلمان است.     

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید