ایران

آلودگی هوای تهران معضلی حل نشدنی

رویترز

با فرارسیدن فصل گرما، هوای آلوده تهران آلوده تر می شود و ظاهرأ در بی فعالیتی مقامات مسئول، سلامتی افراد و به ویژه افراد شکننده تر چون کودکان و مسن تر ها را به خطر می اندازد.

تبلیغ بازرگانی

به گفته یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران، خبری از تصویب و اجرای طرح جامع آلودگی هوای تهران نیست و تعداد روزهای «ناسالم» و «بسیار ناسالم» هوای پایتخت در سال جاری 350 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

کفتکو با زرین احمد زاده

از زرین احمد زاده، متخصص آلودگی هوا و کارشناس محیط زیست که در کمیته بررسی آلودگی هوا هم شرکت داشته پرسیدم چرا برای حل این معضل کار چندانی انجام نمی شود در حالیکه همه و از جمله مسئولان، خود و نزدیکانشان این هوای بسیار آلوده را استنشاق می کنند ؟

زرین احمد زاده می گوید : مشکل اصلی افزایش آلودگی هوای تهران را جمعیت زیاد و غیراستاندارد بودن وسائط نقلیه و بنزین مصرفی تشکیل می دهد. او همچنینی روند کند اجرای برنامه‌ها و راهکارها را دلیلی برعدم کاهش آلودگی هوا می داند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید