آمریکا خواستار اعزام نیروی کمکی ناتو به افغانستان است

جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا MANDEL NGAN / AFP

وزیر دفاع آمریکا ژنرال جیمز ماتیس گفته است که پیش از اعزام نیروهای کمکی کشورش به افغانستان در انتظار اقدام مشابه دیگر کشورهای عضو پیمان ناتو است. وزارت دفاع آمریکا خواستار اعزام هزاران نیروی نظامی کمکی به افغانستان است. در حال حاضر ١٣۵٠٠ نیروی نظامی کمکی ناتو در دفاع از دولت افغانستان در این کشور به سر می برند.

تبلیغ بازرگانی

ژنرال ماتیس گفته است که تصمیم گیری دربارۀ اعزام نیروهای کمکی آمریکا به افغانستان بر عهدۀ دونالد ترامپ است که در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری خواستار حضور نظامی کمتر آمریکا در صحنه های خارجی شده بود.

وزیر دفاع آمریکا تصریح کرده است که کشورش سرگرم بررسی موضوع است و به محض اینکه دولت واشنگتن به مرحلۀ تصمیم گیری نهایی نزدیک بشود، دعوت از کشورهای ناتو برای اعزام نیروی نظامی بیشتر به افغانستان را در دستور کار قرار می دهد.

به نوشتۀ جراید آمریکایی، وزارت دفاع آمریکا خواستار اعزام ٣ تا ۵ هزار نیروی نظامی کمکی به افغانستان است، در حالی که هم اکنون ٨٤٠٠ نیروی آمریکایی و ۵ هزار نظامی دیگر عضو ناتو برای آموزش نیروهای ارتش افغانستان در این کشور مستقر هستند.

از سال ٢٠٠١ تاکنون ٢٤٠٠ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته و ٢٠ هزار تن دیگر زخمی شده اند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید