ایران / آمریکا

آمریکا درمورد فروش هواپیما به ایران، به شرکت های خارجی هشدار داد

تبلیغ بازرگانی

یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا باردیگردرمورد فروش هواپیما به ایران هشدارداد.
این مقام آمریکایی گفته است براساس شرایط موجود، شرکت های وابسته به دولت ایران هنوز حق خرید و یا اجاره کامل هواپیماهای مسافربری را ندارند و خرید هواپیمای مسافربری توسط شرکت هوایی ماهان نیز نقض تحریم ها محسوب می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، یک مقام دفتر مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا درواکنش به فروش یک هواپیمای مسافربری به شرکت ماهان گفته است: "کاهش موقت تحریم ها که هم اکنون اجرایی است، فروش یا اجاره کامل هواپیما به دولت ایران را پوشش نمی دهد.
این مقام آمریکایی گفته است دولت واشنگتن این موضوع را دردست بررسی قرار داده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید