بین المللی/ تروریسم

آمریکا در ماه مه گذشته نسبت به حملات سازمان یافته در اروپا هشدار داده بود

REUTERS/Benoit Tessier

یک گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در ماه مه گذشته می گوید این سازمانها نسبت به حملات سازماندهی شده گروه دولت اسلامی یا داعش در اروپا هشدار داده بوده است.

تبلیغ بازرگانی

بگزارش خبرگزاری فرانسه، این گزارش صریحا به "عبدالحمید اباعود"، فرد مظنون به طراحی حملات اخیر در پاریس اشاره و این فرضیه را مطرح کرده که وی برای اینکه از تعقیب پلیس بلژیک در امان بماند، وانمود کرده است که در اواخر سال ٢٠١۴ در درگیریها در سوریه کشته شده است.

گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا با تکیه بر عملیات ماه ژانویه پلیس بلژیک که در جریان آن دو جهادگرا کشته شدند تاکید می کند که گروه داعش ظرفیت های عملیاتی خود در اروپا را افزایش داده و قادر است با استفاده از اسلحه و مواد انفجاری، عملیات سازمان یافته را در کشورهای غربی از جمله اروپا راه اندازی کند.

این گزارش نتیجه گیری می کند که عاملان این عملیات، چنانکه در مورد حملات اخیر در پاریس رخ داد، جنگجویان خارجی خواهند بود که از مناطق درگیری در سوریه وعراق به کشورهای شان برمی گردند و قادرند افراط گرایان محلی را با خود همراه کنند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید